Bokpresentasjon: Saksens hemmelighet v/Liv Mjelde

03. des

kl. 19.00

Det har gått 13 år fra Liv Mjelde i en souvenirbutikk i St. Petersburg ble spurt av ekspeditøren om hun kunne hjelpe ham med å finne ut hvor i Norge hans far var født i en fangeleir under krigen. Omkring 150 barn av sovjetiske kvinner ble født i fangeleirene i Norge i krigsårene. Jurij Salnikov ble født på Langstranda utenfor Bodø, der hans foreldre Galina og Fedor var tvangsarbeidere i frostfiletfabrikken.

Ikke bare fant Liv Mjelde fram til flere «russerjenter» som kan fortelle hvordan de var blitt tatt på åpen gate av tyske soldater for å bli sendt i «kuvogner» vestover til arbeid i industrien i Tyskland – og Norge. Med utgangspunkt i disse vitneprovene forteller hun også historien om disse frossenfiskindustriens pionerer i Nord-Norge, som sikret mat til tyske soldater og sivile under krigen.

«Det er først i den senere tid at russerfangenes skjebne i Norge under andre verdenskrig er blitt dokumentert generelt. Intervjuer med Jurij Salnikov og dokumentasjonen fra hans foreldres liv er utgangspunktet for dette arbeidet.» Liv Mjelde i etterordet til boka.

Det hele startet altså med at forfatteren av denne boka under et besøk i St. Petersburg ble bedt om å finne ut hvor i Norge Jurij Salnikov ble født. Han sønn fortalte at farens foreldre hadde møtt hverandre i en tvangsarbeidsleir i Norge under andre verdenskrig. Det hadde Jurij først fått vite av sin onkel da han var 14-15 år.

I 13 år har Liv Mjelde sammen med sin mann Richard Daly gravd i arkiver, intervjuet mennesker og lest det som finnes av forskningslitteratur om sovjetiske tvangsarbeidere i Norge under okkupasjonen. På denne måten har de avdekket Galina Korolenkos og Fedor Salnikovs utrolige historie.
De to ble sendt fra det okkuperte Sovjetunionen til frostfiletfabrikken på Langstranda utenfor Bodø. Fisken de renset, pakket og frøs ble sendt til Cuxhaven i Nord-Tyskland for å mette tyske soldater og den tyske befolkning. Det var to tyske firmaer som bygde opp og drev fabrikker i Trondheim, Bodø, Melbu og Hammerfest i samarbeid med norske forretningsmenn. Og bak dem stod det tyske Reichskommisariatet.

Jurij Salnikov var ikke alene. Ca. 150 barn av sovjetiske kvinner ble født i fangeleirene i Norge i løpet av krigsårene. Her ble de hverken innskrevet i fødselsregistre eller kirkebøker. Tilværelsen ble heller ikke lett da mødrene kom tilbake til Sovjetunionen med sine barn og ville registrere dem. Både mødre som arbeidet på frostfiletfabrikkene og deres barn er intervjuet. Historikeren Bjørn-Petter Finstad karakteriserer kvinnene som frostfiletindustriens pionerer.

Liv Mjelde har klart å fortelle denne lite kjente historien fra krigsårene med et blikk nedenfra. Samtidig spør hun hvorfor vi ikke etter krigen tok et kraftigere oppgjør med nazismens menneskesyn, med dens rasisme, forakt for svakhet og kvinnesyn. Hun mener at kvinnens oppgaver kun som omsorgsperson for mann og barn fortsatt ble regnet som naturens biologiske orden i årtiene etter krigen.