Foredrag: Arven fra Petsjenga

18. apr

kl. 18.00

ved Caroline Serck-Hanssen

Arrangør: Sør-Varanger historielag
Turnèarrangør: Folkeakademiet Hålogaland