Gákteseminar/ Kofteseminar

17. jan

kl. 18.00-21.00

Samedrakt som plagg og identitet ?
Er det lurt med sammenblanding av koftemønster, dekor eller tilbehør fra ulike regionene i Sàpmi? (Eller skal vi fortsatt ta vare på tradisjonene og følge de uskrevne reglene om ikke å bruke koftenes dekor eller tilbehør fra andre regioner).

Foreløpig program:
Åpning av Duodjeinstituhtta v/ direktør Inga Hermansen Hætta
18.00 Tema: Kofta utvikling fra 1930 til nå v/ Sissel Sildnes (5 min)
18. 05 Tema: Kofta som identitet for samene i Sør – Varanger v/ Sametings representant Cecilie Hansen ( 5 min)
18.10 v/ Duodjiveileder Magnhild Mathisen, erfaringer og utfordringer (5. min)
18. 15 Tema: Ungdom og bruken av kofte i Sør- Varanger v/ Christina Henriksen(5 min )
18.20 Tema: Koftetradisjoner i Sør – Varanger v/ Elin Magga (15 min)
18.35 Tema : Nesseby Kofte Unjargga gàkti Isak Saba Senter v/ avdelingsleder Jane Juuso (15 min)
18.50 Tema: Koftebruker/bærer av gutte/herre i Sør – Varanger v/ Øystein Hansen (5 min)
10 min pause
19.05 Tema : Er det flere spørsmål enn svar på hvordan vi utvikler eller holder på tradisjonene, og hvordan skal vi ivareta dette ?
Paneldeltakere: 40 min debatt og 10 min oppsummering
Panel: Elin Magga, Jane Juuso, Cecilie Hansen , Christina Henriksen og Sissel Sildnes
leder debatten: Inga Hermansen Hætta og Magnhild Mathisen

Foredragsholdere: Sissel Sildnes, Cecilie Hansen , Magnhild Mathisen, Elin Magga, Jane Juuso
Duodjeinstituhtta

Inga Hermansen Hætta
spørsmål angående program ring: 90586151

 

(Grenselandmuseet / Savio Musee)