Markering av Kvenfolkets dag // Kväänikansan päivän markkeeraus

15. mar

Kvenfolkets dag markeres torsdag 15. mars i Store studio ved Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Ivar Johnsen fra Norske kveners forbund/Kveeniliitto ønsker velkommen før fremføring av forestillingen «Brev fra Elmine» med Katharine Jakola, Egil Hellesø og Trygg Jakola. Forestillingen handler om Elmine Harila, født Enbuske som på 1800-tallet reiste fra Pello i Tornedalen til Ruija og bosatte seg i Vestre Jakobselv.

Utstilling om Varangerhus og Ingermanland er også åpne. Salg av kaffe og kaker.

Velkommen!

///

Kväänikansan päivää markkeerathaan tuorestaina 15. marsikuuta Store studiossa, Vesisaaren museumissa (Vadsø museum – Ruija kvenmuseum). Ivar Johnsen Ruijan Kveeniliitosta toivottaa ensisti tervettulheeksi. Sen jälkhiin oon esitys «Brev fra Elmine» jossa oon myötä Katharine Jakola, Egil Hellesø ja Trygg Jakola. Esitys muistelee Elmine Harilasta, syntyny Enbuske, kuka 1800-luvula matkusti Tornionlakson Pellosta Ruijhaan ja asettui Annijokheen.

Kväänipäivän järjestethään yhessä Varenkin kvääniseuran kans.

Näyttelyt Varenkintalo ja Inkerinmaa oon kans auki. Myyhään kaffia ja kakkoa.

Tervettulemaa!