1917-2017 Den russiske revolusjonen og dens konsekvenser for enkeltmennesker i Russland og Norge

20. apr

Åpent seminar v/ Barentsinstituttet, UiT Norges Arktiske Universitet

kl. 17.00-19.50.

Program:
17.00-17.10: Innledning- Berit Nilsen, daglig leder ved Grenselandmuseet
-Segrey Shatunovskiy-Byurno, Den Russiske Føderasjonens generalkonsul i Kirkenes

17.10-17.40: “Den russiske revolusjon i 1917 og russisk emigrasjon til Norge: Utsym over et århundre» Vladislav I. Goldin, professor, Institutt for historie, Nordlige (Arktiske) føderale universitet, Arkhangelsk

17.40-18.10: «Oktoberrevolusjonen i 1917 og dens ringvirkninger i norsk arbeiderbevegelse» Jens Petter Nielsen, professor, Institutt for historie og religionsvitenskap, UIT Norges arktiske universitet, Tromsø

18.10-18.30 Kaffepause

18.30-18.50: «Petsjenga-klosteret og dets skiftende skjebne gjennom det 20. århundre» Unni Sildnes, MA, seniorrådgiver, Senter for karriere og arbeidsliv, UIT Norges arktiske universitet, Kirkenes

18.50-19.10: «Russiske emigranter og deres liv i Norge etter 1917» Victoria V. Tevlina, førsteamanuensis ved Barentsinstituttet, UIT Norges arktiske universitet, Kirkenes; Prof. II ved Det Nordlige (Arktiske) føderale universitet, Arkhangelsk

19.10-19.30: «Forestillinger om den russiske revolusjonen i historieverk fra Nord» Ola Goverud Andersson, stipendiat, Institutt for historie og religionsvitenskap, UIT Norges arktiske universitet, Tromsø

19.30-19.50: Spørsmål til foredragsholderne og diskusjon

Seminaret vil bli tolket fra russisk til norsk og fra norsk til russisk

Ansvarlig for seminaret:
Marianne Neerland Soleim, direktør ved Barentsinstituttet, UIT Norges arktiske universitet, marianne.n.soleim@uit.no; Victoria V. Tevlina, førsteamanuensis ved Barentsinstituttet, UIT Norges arktiske universitet; victoria.tevlina@uit.no