Utstillingsåpning: Hanne Grieg Hermansen

24. mar

Bilde Hanne

Vadsø kunstforening har gleden av å invitere til åpning av

Solen i granskoven

– en utstilling av Hanne Grieg Hermansen

vises i Store Studio, Gamle NRK

24. mars til 9. april 2017

 

Wenche Volle v/Kunstnerforbundet beskriver utstillingen som følgende:

Fotografi, naturfenomen, glemte kunstnere og psykiske diagnoser danner ledetråder
inn i Hermansens tegneunivers. Hun arbeider konsekvent med tegning, manifestert
gjennom blyanttegninger på papir. Tegningene står imidlertid i et dialogisk forhold til fotografiet som forelegg, teknikk og undersøkelse av ulike fenomener.

Utstillingen kan leses som en hommage til den danske maleren Valdemar
Schønheyder Møller (1864–1905). Hermansen løfter dermed frem et kunstnerskap
som er ukjent for de fleste. Schønheyder Møller var tidlig ute med å arbeide
fotobasert, og slik opprettes en parallell til Hermansens egen kunstpraksis. Særlig har hun interessert seg for hans konsentrasjon om solen som motiv. Schønheyder Møllers fenomenologiske prosjekt, representert gjennom forsøket på å gjengi solen slik den fremtrer for betrakteren, får her klangbunn i Hermansens utstilling. Det handler om å fange inn fornemmelsen av solens blendende effekt, optiske forvrengninger, fargespill, refleksjoner og etterbilder. Solmotivet blir i Schønheyder Møllers tilfelle også knyttet til hans biografi, psykisk diagnose og lidelse: «…den stadige stirren mod solen angreb hans hjerne,…» (Store Danske Leksikon). Beskrivelsen har parallell til Lars Hertervigs historie og diagnose: «…Solstraalerne have virket saa stærkt paa hans Øine, …» (Lars Hertervigs journal fra Gaustads Asyl). Slik aktualiseres tradisjonen for å koble skaperkraft, kunst og galskap.
Å etterligne øyet og kameraet som henholdsvis synsapparat og synsteknologi er en
drivkraft i Hermansens tegneprosjekt. Dette omhandler også forholdet mellom lys og
mørke som tegneoppgave og romtenkning. Gjennom en transformasjon av utstillingsrommet vil betrakteren ledes fra lys til mørke eller skumring. Slik behandles lyset fra blyant på papir til rominstallasjonen som helhet. Å stirre på solen kombineres her med bevegelsen fra bilde til bilde og vandringens ulike blikk.

BIO:
Hanne Grieg Hermansen (f. 1984) er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen (MA 2010) og Kunsthøgskolen i Oslo (BA 2008). Tidligere har hun deltatt på gruppeutstillinger på bl.a. Tegnerforbundet, Tromsø Kunstforening, Galleri F15, Oslo Kunstforening og Galleri Erik Steen, samt holdt separatutstilling på bl.a. Kunstnerforbundet, Prosjektrom Normanns, Tag Team Studio, Tegnerforbundet, Samisk Kunstnersenter og Noplace.

Utstillingen er støttet av Kulturrådet (Statens Utstillingsstipend) og Billedkunstnernes Vederlagsfonds prosjektstøtte.