Museumsverter

Museumsverter

Varanger museum har flere besøkssteder rundt Varangerfjorden. Vi trenger museumsverter til årets sommersesong. Søknadsfrist er 1.april. (Foto: Knut Åserud)


Grenselandmuseet i Kirkenes
Arbeidsoppgavene består i betjening av museets resepsjon, butikk og kafé, i tillegg til noen oppgaver innenfor renhold og vedlikehold.

For mer informasjon kontakt: Avdelingsleder Berit Nilsen tlf. 78 99 48 86/ berit.nilsen@varangermuseum.no


Strand museum i Pasvik
Arbeidsoppgavene består i betjening av museets resepsjon, butikk og kafé, i tillegg til noen oppgaver innenfor renhold og vedlikehold.

For mer informasjon kontakt: Avdelingsleder Berit Nilsen tlf.78 99 48 86/ berit.nilsen@varangermuseum.no


Tuomainengården, Esbensengården og Vadsø museum – Ruija kvenmuseum (tidligere Nrkbygget) i Vadsø
Arbeidsoppgavene består av betjening av museumsanleggene, herunder guiding, og noe vedlikeholdsarbeid ute og inne. Andre arbeidsoppgaver kan også påregnes.

Arbeidsperiode: 12.6 – 13.8.2017

For mer informasjon kontakt: Avdelingsleder Kaisa Maliniemi tlf. 452 14 744/ kaisa.maliniemi@varangermuseum.no


Kjeldsenbruket på Ekkerøy
Arbeidsoppgavene består i hovedsak av å betjene vår kafè på Kjeldsenbruket, og noe vedlikeholdsarbeid ute og inne. Andre arbeidsoppgaver kan også påregnes.

Arbeidsperiode: 12.6 – 13.8.2017.

Arbeidssted: Ekkerøy. Tilgang til egen transport ønskes.

For mer informasjon kontakt: Avdelingsleder Kaisa Maliniemi tlf. 45 214 744/ kaisa.maliniemi@varangermuseum.no


Pomormuseet i Vardø
Arbeidsoppgavene består i å betjene museets resepsjon og butikk, omvisninger i utstillingen, samt noen renholdsoppgaver.

For mer informasjon kontakt: Avdelingsleder/konstituert direktør Monica Dahl, tlf. 932 098 62/ monica.dahl@varangermuseum.no


Partisanmuseet i Kiberg
Arbeidsoppgavene består i å åpne og stenge Partisanmuseet som er ubemannet, samt renhold av lokalene.

For mer informasjon kontakt: Avdelingsleder/konstituert direktør Monica Dahl, tlf. 932 098 62/ monica.dahl@varangermuseum.no


Felles for alle stillingene

Søkere må beherske norsk og engelsk. Kjennskap til finsk, tysk eller russisk er en fordel.
Søkere må ha interesse for og kunnskap om historie, være utadvendt og imøtekommende, og kunne jobbe selvstendig og praktisk.
Søkere over 18 år prioriteres.
Arbeidet vil være etter oppsatt turnus, og lønn i henhold til tariff.
Søknad med CV sendes til post@varangermuseum.no. Merk søknaden tydelig med hvilken av stillingene du søker på. Ønsker du å søke på flere av stillingene, så gjør gjerne det. Vitnemål og attester framvises ved eventuelt jobbintervju.

Søknadsfrist 1. april