Museumsstyret

Museets styre består av seks representanter, to fra hver eierkommune samt en representant for de ansatte. Valgperioden for styret er fire år.

Museumsstyret består av:
Kurt Wikan, styreleder (Sør-Varanger)

Unni Sildnes, styremedlem (Sør-Varanger)

Hanne Lene Bønå, styremedlem (Vadsø)

Otto Strand, styremedlem (Vadsø)

Tormod Amundsen, styremedlem (Vardø)

Sissel Holt, styremedlem (Vardø)

Synnøve Fotland Eikevik, styremedlem (ansattes representant)

 

Varamedlemmer:
Robert Nesje (Sør-Varanger)
Marianne Neerland Solheim (Sør-Varanger)

Astri Stormo (Vardø)
Ronny Bjørklund (Vardø)

Einar Niemi (Vadsø)
Ester Niemi Rystrøm (Vadsø)

Tore Morten Larsen (ansattes representant)

Protokoller fra styremøter

2015
Protokoll styremøte 09022015
Protokoll styremøte 19052015
Protokoll styremøte 16102015
Protokoll styremøte 02112015
Protokoll styremøte 11122015

2016
Protokoll styremøte 16022016