Samlinger

Varanger Museums samlinger inneholder både arkiver, gjenstander, en betydelig bygningsmasse, fartøy, lyd, filmer og en stor mengde historiske foto. Varanger Museum består av tre avdelinger lokalisert i Øst-Finnmark, og dekker ulike ansvarsområder i dette området. Samlingene og bygningene i Sør-Varanger og Vadsø eies av de respektive kommunene og forvaltes av museene. Samlingen, byggene og fartøyene i Vardø eies av Vardøhus museumsforening og forvaltes av Vardø Museum.