Samlingsrådgiver i Finnmark

Monica Milch Gebhardt jobber som samlingsrådgiver for alle museene i Finnmark. Hun kan nås på e-post monica.milch.gebhardt@varangermuseum.no eller telefon 97153929, og har kontor på Esbensengården i Vadsø.

Kontakt samlingsrådgiver om
– Primus, KulturNAV, Digitalt museum
– Registrering av aksesjon, fotografi, gjenstand, lyd eller film
– Fotografering av gjenstander og skanning/avfotografering av bilder
– Preventiv konservering
– Andre samlingsrelevante spørsmål

Arbeidsgruppe
Samlingsrådgiveren jobber med utviklings- og veiledningsarbeid på alle områder innenfor forvaltningen, men har hovedfokus på registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring. Hun leder en arbeidsgruppe bestående av en representant fra hver museumsenhet i Finnmark. Pr i dag (2015) består gruppen av Gry Andreassen (Varanger Museum), Merete Ødegaard (Verdensarvsenter for Bergkunst – Alta museum), Ingvild Bjørnå Pettersen (Deanu Varjjat museumsiida), Elle Bals (RidduDuottarMuseat) og Daniela Kötter (Museene for gjenreisning og kystkultur).

Ressurser utarbeidet av arbeidsgruppen
– Registreringsveiledning for gjenstand og foto (2012)
– Avtale for inntak av fotografi (2014)
Registreringsveiledning for aksesjon (2015)
Registreringsveiledning for lyd (2015)
Registreringsveiledning for film (2015)
Identifiseringsveileder for lyd, film og fotografisk negativmateriale (2015)
– Samtykkeerklæring for intervju klausulert/fritt bruk (2015)
– Avtale for innsyn i klausulert lydmateriale (2015)

Andre ressurser for arbeidet med samlingsforvaltning
Vei i vellinga ABM skrift (gjenstandsregistering)
Digitalisering ABM skrift (skanning av fotografi)
Fotojuss ABM skrift (personvern og opphavsrett)
Gold, Jens: Skadet fotografisk materiale (2014)

Kurs og workshops
– Wikipedia (2012)
– Registreringsworkshop (2012)
– Fotojuss (2013)
– Workshop i gjenstandsfoto (2013)
– Primuskurs (2014)
Har du ønsker eller behov for kurs eller workshop ved ditt museum, ta kontakt!