70 år i fred ved en grense 1944 – 2014

70 år i fred ved en grense 1944-2014Redaktør: Olaug Bye Gamnes.

Denne boka inneholder fortellinger av norske og russiske tidsvitner fra grenseområdet.

kr. 450,-