Årbok for Vardø 2019. Vardø by 230 år – Byen i våre hjerter

Årbok for Vardø 2019. Vardø by 230 år – Byen i våre hjerter