Berit He Jin Nilsen ny direktør ved Varanger museum IKS

Berit He Jin Nilsen ny direktør ved Varanger museum IKS
Berit Nilsen er ansatt som ny direktør ved Varanger museum IKS. Foto: Silje Kvammen
Berit Nilsen er ansatt som ny direktør ved Varanger museum IKS. Foto: Silje Kvammen

Styret i Varanger Museum IKS har ansatt Berit He Jin Nilsen fra Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune som ny direktør ved Varanger museum IKS.

Nilsen er utdannet lingvist fra universitet i Beijing, og har en mastergrad i offentlig ledelse og styring (public administration) fra Universitetet i Tromsø. Hun har jobbet ved Grenselandsmusset i Kirkenes i 15 år, de siste 10 årene som avdelingsleder. Nilsen har vært konstituert direktør ved Varanger museum IKS siden oktober 2023.

Vil øke museets synlighet

Det var totalt 19 søkere til direktør-stillingen. Åtte kandidater ble invitert til førstegangsintervju og fire gikk videre til et finaleintervju. Etter disse rundene ble Berit Nilsen innstilt, og et enstemmig styre valgte deretter å tilby henne jobben som ny direktør.

–  Varanger museum har vært min arbeidsplass i de siste 15 årene, og jeg ser frem til å fortsette å jobbe sammen med mine kolleger, men nå i en annen rolle, sier Nilsen.
Hun har ambisjoner om å samarbeide bredt for å øke Varanger museums synlighet lokalt, regionalt, nasjonalt og på internasjonalt nivå.

Utstrakt samarbeid

Varanger museum har lang erfaring fra samarbeid med kunnskapsinstitusjoner, frivillige organisasjoner og privat næringsliv. Dette er et samarbeide den nye direktøren vil bruke energi og ressurser på å holde fram med.
– Innenfor de rammene vi har skal vi jobbe for at våre besøkssteder og samlinger er tilgjengelige for publikum i størst mulig grad. Å fremme og ivareta mangfold er en viktig del av vår bedriftskultur. Museet er og skal være arena for kulturmøter og inkludering, sier hun.

– Styret er svært tilfreds med en profesjonelt gjennomført ansettelsesprosess, og vi er glade for å ha Berit Nilsen med på laget og ønsker henne velkommen som ny direktør.  Vi ser fram til godt samarbeid i tiden som kommer, sier styreleder Gunn-Bodil Mathisen.

God prosess

I forbindelse med ansettelsen fikk rekrutteringsselskapet Matae AS i oppdrag å bistå museet. Mathisen vil berømme måten de har gjennomført prosessen på.

– Matae besøkte avdelingene i Kirkenes, Vadsø og Vardø for å møte ansatte, se våre lokasjoner og kjenne på avstander og kulturforskjeller.  De tilegnet seg kunnskap om Varanger Museum og hvilken kompetanse og egenskaper vår nye direktør burde besitte. Matea leverte også en grundig innsiktsrapport om Varanger Museum IKS, som styret ser kan bli et viktig verktøy i arbeidet videre, sier Mathisen.

 

Kontakt:

  • Styreleder Gunn-Bodil Mathisen, tlf. 907 62 093
  • Direktør Berit Nilsen, tlf. 407 04 505