Bjørklund gård

I 1869 kom veiarbeideren Jon Pedersen Fætten fra Folldal i Nord-Østerdalen til Pasvik. To år seinere fikk han kjøpt en eiendom på Svanvik som fikk navnet Bjørklund. Gårdsnavnet er beskrivende, for gården ligger omgitt av frodig bjørkeskog langs jordene.

Jon P. Fætten kom med den første norske innflytterbølgen til Pasvikdalen, og det var flere fra Folldal som fant veien til Svanvik på denne tida. Bjørklund er en typisk norsk gård, med gårdsbygninger som var vanlig i Nord-Østerdalen. Både hus og tun har en form som følger norsk bygningstradisjon, men du kan også se innslag fra den kvenske kulturen. Gården var i bruk frem til 1960-årene.

Gammelstua hører til nyryddingstida i 1870-årene. Stabburet kom det neste tiåret, nystua i 1906 og fjøset først på 1930-tallet. Utenfor tunet som dannes av disse bygningene, finner vi stall, badstu, jordkjeller, to høysjåer og en vippebrønn.

Besøksadresse
9925 Svanvik
For å komme til Bjørklund kjører man opp Pasvikdalen til Svanvik og følger skiltinga derfra.

Åpningstider
Anlegget er ubemannet. Bygningene åpnes i forbindelse med arrangement på høsten. Ta kontakt for forespørsel om besøk. 

Kontakt
e-post: glm@varangermuseum.no
Tlf: +47 922 42 562

Besøk oss