Brodtkorbsjåene

”Brodtkorbsjåene” i sentrum av Vardø er blant landsdelens eldste bevarte sjøhus. De er også det eneste bryggemiljøet i Finnmark som dokumenterer pomorenes virksomhet. Bygningene som er fredet, er oppført i tidsrommet 1840-1900 av solid russetømmer og brede bord av sibirsk lerketre. De var en del av handelsfirmaet Brodtkorbs produksjons- og lagerlokaler. Nettopp disse bygningene var sentrum i pomorhandelen. Her arbeidet russiske pomorer hver sommer frem til 1917. Russiske inskripsjoner på veggene, skåret inn eller streket i tjære, er ennå synlige. Rundt sjåene finner man også et rikt fugleliv, og krykkjene som har reir på sjåveggene er en av Vardøs mange turistattraksjoner.

Besøksadresse
Kaigata 1, 9950 Vardø

Åpningstider
Bygningenes eksteriør og fugleliv er spennende og kan beskues hele året. Brodtkorbsjåene huser forøvrig Pomormuseet, se mer info her.

Kontakt
e-post: vardo@varangermuseum.no
Tlf: +47 407 04 510 – (avd Vardø museum)

Fordi sjåene overlevde 2. Verdenskrig, har de blitt et lett gjenkjennelig landemerke på eldre bilder av byen.

Sjeneførkrigen
Vardø sentrum på 1930-tallet
Sjene1957
Gjenreisning, 1957

Besøk oss