Grensen 1 – Vadsø

Besøksadresse: Grensen 1, 9800 Vadsø

Åpningstider: Mandag-fredag: 10.00-15.00 – Stengt på offentlige høytidsdager

I 2016 fikk Vadsø museum – Ruija kvenmuseum nye lokaler i Grensen 1, det tidligere NRK-bygget. Her er administrasjonen til avdelingen hvor ansatte har kontorer og daglig drift. I Grensen 1 er det også utstillinger, formidlingsopplegg for barn og unge, arrangementer og konserter. I 2018 fikk museet midler fra Kulturdepartementet for å bygge det tidligere NRK-bygget om til et mer hensiktsmessig bygg for museum, med utstillingsrom, verksted, museumsmagasiner med mer. Et overordnet mål for museet er å være et nasjonalt museum for den nasjonale minoriteten kvener/norskfinner.

NRK etablerte sitt første distriktskontor i Vadsø, 17. mai 1934. Det var flere viktige årsaker for å etablere landets første distriktskontor her som var særlig politiske; innenriks-, utenriks- og militære årsaker. Vadsø var og er i et viktig grenseområde. I tillegg var det også et ledd i fornorskingspolitikken, å assimilere samer og kvener, og gjøre de kjent med det norske språket, historien og samfunnslivet.

Under 2. verdenskrig, var kringkasteren det første som ble angrepet i byen da tyske fly bombet NRK, 2. juni 1940. Dagens bygning ble oppført i 1948-49. Arkitekt var Henrik Lassen Kjær, bygg ansvarlig var Bjarne Ness, og ingeniør Neumann bygde senderen. Det var et moderne og påkostet bygg i funkis-stil. På utsiden er veggene dekket med solid dekor-teglstein og i inngangsfoajeen er det skifer på gulv. Huset ble også kalt «Lille Marienlyst». Tidligere sto det to radiomaster tilhørende NRK-senderen. Disse var et landemerke i byen som sto her fra det første bygget kom i 1934, til disse ble revet i 2003.

Kontakt:
e-post: vadso@varangermuseum.no
Tlf: +47 78 94 28 90 – (avd Vadsø museum – Ruija kvenmuseum)