Kjeldsenbruket

Vinterstengt

Sommeråpent 20.06.2021-04.08.2021: Åpent hver dag kl. 10.00-17.00. 

Kjeldsenbruket er et tidligere fiskebruk med butikk som ligger på Ekkerøy, et gammelt fiskevær 12 km øst for Vadsø. Kjeldsenbruket er åpent for besøkende om sommeren, med kafé i den gamle butikken og utstillinger.

Kjeldsenbruket er et av få fiskebruk som stod igjen i Finnmark etter andre verdenskrig. Det består av kai, pakkhus, trandamperi, egnebuer og sløyeskur. Ei egnebu fungerte en periode som rekefabrikk. En butikkbrakke fra 1946 med boligdel og lagerrom brukes i dag til kafé og utstillingsrom.

Kjeldsenbruket ble startet opp i 1911 av fiskeoppkjøper K.M. Kjeldsen fra Vadsø som drev dette fram til 1935. Fra 1920-årene delte Kjeldsen bruket med Ove Olsen som kjøpte halvparten. Den siste som drev Kjeldsen-bruket var sønnen til Ove Olsen, Arne Olsen. Han drev fiskebruk, trandamperi og butikk fram til 1969. Bruket skaffet arbeid til rundt 10 personer på kaia under vårfisket, og opptil 40 personer under sommerfisket.

Rekefabrikken

Rekefabrikken var en filial under Brødr. Aarsæther A/S, som drev Vadsø Hermetikkfabrikk A/S. Håkon Hansen fra Ekkerøy hadde erfaring fra arbeidet ved Hermetikkfabrikken, og ble satt til å lede rekefabrikken. Rekene ble tatt inn, heist opp i taljen, tømt i gryta og kokt i ett rom. Deretter ble de renset og lagt i småesker i rommet innenfor, hvor det var rensebenker langs alle veggene. Til slutt ble de veid i et tredje rom, lagt i større esker og kjørt til Vadsø som halvfabrikata, fordi eskene ble lukket (falset) i Vadsø.

Lederen tok imot båtene om kvelden, og sto opp kl. 5 om morgenen for å koke reker så de var klare til pilling av kvinnene som kom på jobb kl. 7. Fabrikken ble drevet i rekesesongen fra tidlig om våren til langt ut på høsten. Det ble renset flere hundre kilo reker pr. dag, og det var 25 kvinner i arbeid. De fleste var fra Ekkerøy, men de kom også syklende fra nabobygdene Krampenes og Golnes.

Fabrikken legges ned

Fra 1964 var det en periode med mindre rekefangst. Filialen på Ekkerøy ble nedlagt og arbeiderne ble i en periode kjørt til Aarsæthers hermetikkfabrikk i byen med buss. Anlegget ble da tømt og alt utstyr ble tatt til Hermetikkfabrikken.

Kjeldsenbruket blir museum

I 1986 overtok Vadsø kommune bruket. Kaia og de fleste bygninger er restaurert. Ved siden av den gamle butikken er leiligheta som kjøpmann Arne Olsen med familie bodde i mens de drev butikken, fra ca. 1946 til 1969. Denne er i dag tidsriktig innredet i 1950-tallsstil og åpen for publikum.

Kontakt
e-post: vadso@varangermuseum.no
Tlf: +47 407 04 500 – (avd Vadsø museum – Ruija kvenmuseum)

 


Sommerutstilling sommeren 2021:

Livredderen – et portrett av og en hyllest til den norske spelsauen –


Sommeren 2021 viser vi vandreutstillinga Livredderen – et portrett av og en hyllest til den norske spelsauen – på Kjeldsenbruket.

Utstillinga er et dokumentarisk portrett av den norske spelsauen. I en tidsalder der fotballspillere får sine biografier skrevet mens de fortsatt bare har dun på haka, syntes vi det var på tide å lage en hyllest til denne trofaste, raggete følgesvennen som har holdt nordmenn varme gjennom årtusener.

Ulla fra spelsauen har unike egenskaper som ikke finnes hos noen andre saueraser. Tidligere var vi avhengige av kunnskap om hvordan vi utnyttet denne ulla. I dag er denne kunnskapen i ferd med å gå i glemmeboka. Spelsauen er fortrengt av sau avlet på den moderne tekstilindustriens premisser – sau med ull som maskinene kan håndtere, men som ikke holder på langt nær samme kvalitet som spelsau-ull. Samtidig har norsk tekstilindustri langt på vei lidd en stille død de siste 50 årene.

Livredderen setter søkelyset på hva vi er i ferd med å miste på grunn av denne utviklinga; av genmateriale, praktisk kunnskap, historisk bevissthet og råvarer med unike materielle kvaliteter. Gjennom foto, tekst og installasjon vil vi understreke et viktig budskap – det som handler om et skjørt og gjensidig avhengighetsforhold mellom dyr og menneske.

Livredderen er også en ektefølt takk til ildsjeler som Lars Tyssebotn, Berit Ophus og Lars Erling Horgen. Disse sauebøndene er førstelinjekjempere i det frivillige kulturminnevernet og har lagt ned utallige arbeidstimer i å ta vare på verdier som ellers står i fare for å gå tapt for alltid.

Fotografier av Nils Olav Mevatne
Tekst av Øystein Rygg Haanæs

Sammen med fotoutstillinga vil dere også se sauer laget av kommunens førsteklassinger som har deltatt på «sauedag» på museet denne våren.