Nordre Namdalen gård

Grenda Namdalen fikk sitt navn etter Namdalen i Nord-Trøndelag, hjemstedet til Jens Chr. Eggen som var den første som slo seg ned her i 1854. Jens var ugift og etter noen år ansatte han Pernille Tollefsdatter som tjenestejente på gården. Namdalingen fant seg likevel ikke til rette på stedet, og etter noen år solgte han gården til Pernille og dro selv til Amerika.

Pernille, som var fra Stor-Elvdal, drev gården alene. Hun slo høyet, hogget ved i skogen og kjørte den fram til gården med okse og rein. I 1869 solgte hun eiendommen videre til Ingebrigt Bersvendsen, som opprinnelig var fra Tynset. Han ryddet ny jord på Namdalen, for både barneflokken og besetningen av nye dyr økte stadig. Familien hadde tilslutt ni barn, som tok navnet Ingebrigtsen. Det var mange ganger stridt å få endene til å møtes. Kontanter skaffet han seg blant annet ved å selge ved til Vadsø og Vardø.

Etter Ingebrigt overtok sønnen Teodor, og en annen av sønnene, Berge, giftet seg og bygde i Namdalen. Deres åtte barn tok navnet Bergersen og to av dem bygde og bosatte seg i Namdalen.

Namdalen slapp heldig unna krigen, men stedets bane ble tilslutt at det aldri kom noen vei dit. Dermed ble Namdalen hengende etter utviklingen, og de yngste flyttet til tettstedene.

Nordre Namdalen gård består av våningshus, fjøs med låve, kombinert smie og badstue, to sjåer og en utedo. En brønn utenfor fjøset ble brukt til dyrene. Varanger Museum har restaurert uthusene og våningshuset.

Besøksadresse
For å komme til Namdalen kan man gå ca. 2 km. fra parkeringsplassen ved Firkantvann ved hovedveien opp Pasvikdalen hvor en finner skilt som viser stien. Man kan også kjøre til Strand skoleinternat og gå langs sti ca. 4 km. gjennom skogen. En tredje mulighet er å ta seg dit med båt langs Langfjorden.

Åpningstider
Bygningene er åpne hele året, ubemannet.

Kontakt
e-post: glm@varangermuseum.no
Tlf: +47 789 94 880 – (avd Sør-Varanger museum)

Besøk oss