Strand skoleinternat

Strand skoleinternat ble bygget i 1905, og ble et symbol på styrking av norsk suverenitet i Pasvikdalen. Finsk var blitt svært utbredt i dalen, og det var også et sterkt behov for å ivareta det norske språket. Internatskolene i Finnmark var frem til etter 2.verdenskrig verktøy for statens fornorskningspolitikk, noe som gikk tidvis hardt utover elever med samisk og finsk/kvensk morsmål.

Strand var gjennomfartsvei til Pasvikelva, og derfor var det naturlig at internatet ble bygd her. Reisende fra Kirkenes til Øvre Pasvik rodde etter Langfjorden og Langfjordvannet til de kom til Strand. Fra Strand til Svanvik gikk det landevei, og videre kunne man ro etter Pasvikelva til Øvre Pasvik. Det var noe bebyggelse på stedet fra før, blant annet en gammel skole. Denne skolen ble flyttet til den nye tomten og ominnredet til matsal og kjøkken for elevene og bolig for bestyreren.

Opprinnelig var bygningen tretti meter lang, ti meter bred og seks meter under raften. Selve internatet ble bygd i to etasjer, med tømmer fra Pasvik. Bygget inneholdt en sovesal for jenter og en for gutter, og rom for husmor i andre etasje. Første etasje var et stort klasserom og sløydsal. Det ble bygget en badstue i tilknytning til internatet. I fjøset var det plass til kyr, ildsted og gryte, høybu og vedskjul.

Skolen ble til å begynne med bygget med kapell. Et rom i første etasje (ved siden av klasserommet), ble innredet som kor, og et rom ble brukt til overnatting for prest. Kapellet ble brukt som kirke frem til 1934, da Svanvik kapell ble bygget. Det er også en kirkegård bak Strand internat. Den var gravplass for lokalbefolkning i Pasvikdalen fra 1905 til 1944. Nærmere 200 personer ble stedt til hvile på Strand i de 40 årene kirkegården var i bruk.
I 1914 ble det behov for å utvide skolen fordi befolkningen hadde økt. Internatet ble bygd ut ved at taket ble løftet og bygningen utvidet på vestsiden, og man bygde dessuten på en ark. Allerede i 1928 måtte man utvide enda mer og til denne delen brukte man plank, og slik fikk internatet det utseende det har i dag. Bygningen ble heldigvis spart under krigen, og er en av de få i området fra før 1945.

Skolen fungerte som internatskole frem til 1960-årene. Elevene gikk på skole i seks uker og var hjemme i seks uker. Annenhver helg reiste de hjem. Svanvik fikk ny barne- og ungdomsskole i 1982, og Strand internat sluttet da å fungere som skole. Det var uklart hva som skulle skje med bygget, og det ble blant annet diskutert riving. Bygdefolket gikk sterkt imot dette, og da Fylkeskonservatoren foreslo at det skulle bli hovedbygg for Sør-Varanger museum, startet et omfattende restaureringsarbeid. Museet flyttet inn i 1986, og åpnet for publikum i 1987. Internatet var hovedbygg for museet frem til 1997. Et nytt bygg i Førstevannslia ved Kirkenes ble museets hovedbygg etter det, bedre kjent som Grenselandmuseet i Kirkenes. Siden har internatet vært et av museets distriktsanlegg, og er i dag et symbol på internathistorien i Sør-Varanger.

Besøksadresse:
9925 Strand

NOK: 100,-/80,-
Barn under 16 år gratis inngang.

Vinterstengt, kan åpnes på forespørsel.
Åpent i sommersesongen. 2024: 23.6-4.8, kl 11.00-17.00

Kontakt:
e-post: glm@varangermuseum.no
Tlf: +47 922 42 562

Besøk oss