Vadsøya kulturpark

Åpningstider: Kulturparken er åpen hele året, men blir ikke brøytet vinterstid.
Ta kontakt for forespørsel om guiding.

Vadsøya kulturpark ble åpnet i 1997 som del av Fotefar mot nord-prosjektet. Vadsøya har en mengde kulturminner fra eldre og nyere tid. Ved øyas nordøstre strand finner du sporene etter været som var Vadsø bys forløper; et bosettingsområde omtalt som en av de best bevarte «middelalderbyer» i Norge.

Bosettingsspor fra middelalderen 

Vadsøya ble bosatt ved midten av 1400-tallet. På øyas nordøstre strand er det tufter etter torvhus, som vises som tydelige voller og forsenkninger i terrenget. Tuftene er godt bevart fordi øya ble fraflyttet på 1600-tallet, og grunnen ble aldri bebygd igjen. Befolkningen flyttet over sundet til fastlandet der Vadsø ligger i dag.

Øya var tingsted og kirkested, og været var et av de største i Finnmark i sin tid. På det meste bodde det omlag 250 mennesker her. Arkeologiske funn har vist at fisket var viktig, og at øyboerne hadde langveis kontakter og drev handel med verden utenfor.

Ved inngangen til kulturparken ses sporene etter kirkegården som hørte til været. Her stod det også ei tømmerkirke på 1500-tallet. På 1700- og 1800-tallet ble kirkegården benyttet av russiske handelsmenn og sjøfolk, og ble derfor kalt «russekirkegården».

Luftskipsmasta

Luftskipsmasta ble konstruert av italienske Umberto Nobile. Den fungerte som landingsplass i forbindelse med Roald Amundsens ferd over Nordpolen med luftskipet «Norge» i 1926. Luftskipet «Italia» med Nobile som kaptein mellomlandet også her i 1928.

Krigsminner

I kulturparken finnes mange krigsminner fra tysk okkupasjon under andre verdenskrig. Rundt Vadsø ble flere mindre anlegg reist, til nærforsvar av byen og som ledd i befestningen langs Varangerfjorden. Her er rester etter kanonstillinger, bunkere, løpe- og skyttergraver.

Fugleliv på øya

Vadsøya og Vadsøysundet er et fredet naturvernområde med et rikt og variert fugleliv, av særlig ender og vadefugler. I sundet overvintrer den sjeldne stelleranda, som på våren trekker til Sibir. Det er også observert andre sjeldne arter som svømmesnipe, sothøne, alaskasnipe, fjellmyrløper og polarsvømmesnipe.

Om kulturstien

Kulturstien er ca 1,8 km lang og går i flatt terreng. Det er tilrettelagt for rullestol og barnevogn, og langs stien er det informasjonstavler som forteller om kulturminnene og fuglelivet på øya. Museet har bygget en gapahuk med bålplass like sør for luftskipsmasta. Den kan fritt benyttes av alle som ønsker det. Brensel og rydding må gjestene selv stå for.

Kontakt
e-post: vadso@varangermuseum.no
Tlf: +47 407 04 500

Besøk oss