Nettutstillinger

Det grenseløse vannet. Pasvikelva- ei elv, tre staterSVM pasvikelva

Pasvikelva danner grensen mellom Norge og Russland. Kilden til elva er den enorme Inarisjøen i Finland, og den renner ut i Bøkfjorden ved Kirkenes. Området har vært og er en møteplass for folkegrupper; samer, finner, russere og nordmenn. Ulike kulturer har møttes og utviklet seg gjennom tidene. Mange av tradisjonene er holdt ved like og er videreført inn i et moderne samfunn. Statenes politikk, krig og grenser fikk likevel store konsekvenser for folket bosatt i området. Et samarbeid mellom Norge og Russland om utbygging av vannkrafta, midt under den kalde krigen, er imidlertid unikt. I nettutstillinga kan du se mer om både grensehistorie, vannkraftutbygging og grenseliv.

Murman – the coast of hope
VAM Murman utstillinger

“Murman – håpets kyst” handler om bosettingen av nordmenn og finlendere på Murmankysten i perioden 1860-1940, og forteller bosetternes historie og hvordan de ulike folkegrupper levde sammen. Nettutstillingen er tekstet på engelsk, med noen artikler på norsk.

Prosjektet fikk støtte fra Barentssekretariatet og Norsk kulturråd, og var et samarbeid mellom institusjoner i Murmansk, Arkangelsk, Rovaniemi, Helsinki, Universitetet i Tromsø og Varanger museum.

Sterke Finnmarkskvinner rundt 1913
VAM.F002520-2

Nettutstilling med norsk og samisk tekst som portretterer sterke Finnmarkskvinner i arbeidsliv, politikk og organisasjonsvirksomhet i tida rundt 1913. Her er kvinner som satte spor etter seg i sin yrkesutøvelse og samfunnsdeltakelse, bl.a. en distriktsjordmor, forretningskvinne, fotograf og tre av landets første kvinnelige bystyrerepresentanter. I Finnmark gjorde kvinnene i Norske Kvinners Sanitetsforening en pionérinnsats for utbygging av helsestell og omsorgstjenester i første halvdel av 1900-tallet.

Laget i samarbeid med Finnmark Fylkesbibliotek til 100-årsjubileet for kvinners stemmerett; nettutstilling med støtte fra Sametinget.

Utstillinga er tatt ned midlertidig, ny link kommer.

….
….

Besøk oss