Nettutstillinger

VAM.F002520-2

Sterke Finnmarkskvinner rundt 1913

Nettutstilling med norsk og samisk tekst som portretterer sterke Finnmarkskvinner i arbeidsliv, politikk og organisasjonsvirksomhet i tida rundt 1913. Her er kvinner som satte spor etter seg i sin yrkesutøvelse og samfunnsdeltakelse, bl.a. en distriktsjordmor, forretningskvinne, fotograf og tre av landets første kvinnelige bystyrerepresentanter. I Finnmark gjorde kvinnene i Norske Kvinners Sanitetsforening en pionérinnsats for utbygging av helsestell og omsorgstjenester i første halvdel av 1900-tallet.

Laget i samarbeid med Finnmark Fylkesbibliotek til 100-årsjubileet for kvinners stemmerett; nettutstilling med støtte fra Sametinget.

 

VAM Murman utstillingerMurman – the coast of hope

Vandreutstillingen “Murman – håpets kyst” har vært på turné i Norge, Finland og Russland. Utstillingen handler om bosettingen av nordmenn og finlendere på Murmankysten i perioden 1860-1940, og forteller bosetternes historie og hvordan de ulike folkegrupper levde sammen. I nettutstillingen presenteres ekstra stoff i form av artikler, fotografier, avisutklipp og film. Nettutstillingen er tekstet på engelsk, med noen artikler på norsk.

Prosjektet fikk støtte fra Barentssekretariatet og Norsk kulturråd, og var et samarbeid mellom institusjoner i Murmansk, Arkangelsk, Rovaniemi, Helsinki, Universitetet i Tromsø og Varanger museum.

 

norwegian-3Veien til Ruija

«Veien til Ruija» forteller om de finsktalende folkegruppenes/kvenenes migrasjon fra Nord-Sverige og Nord-Finland til den arktiske kysten av Norge. Utstillingas fortellere er de to tenåringene Sofia og Matti, som legger ut på reisen til Ruija, landet ved ishavet i nord.

Vi følger dem på reisen nordover langs to av de historiske hovedrutene; via Tornedalen til Troms og fra Nord-Finland til Varanger i Finnmark. I utstillinga beskriver de reisen, det de opplever på veien, og hva som skjer når de endelig kommer til Ruija.

 

 

Det grenseløse vannet. Pasvikelva- ei elv, tre staterSVM pasvikelva

Pasvikelva danner grensen mellom Norge og Russland. Kilden til elva er den enorme Inarisjøen i Finland, og den renner ut i Bøkfjorden ved Kirkenes. Området har vært og er en møteplass for folkegrupper; samer, finner, russere og nordmenn. Ulike kulturer har møttes og utviklet seg gjennom tidene. Mange av tradisjonene er holdt ved like og er videreført inn i et moderne samfunn. Statenes politikk, krig og grenser fikk likevel store konsekvenser for folket bosatt i området. Et samarbeid mellom Norge og Russland om utbygging av vannkrafta, midt under den kalde krigen, er imidlertid unikt. I nettutstillinga kan du se mer om både grensehistorie, vannkraftutbygging og grenseliv.