Skoler og barnehager i Vadsø

Barn og unge er en prioritert målgruppe for Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Hvert år har museet et fast program tilpasset 1., 5. og 8. trinn innenfor temaet kulturarv i den kulturelle skolesekken (DKS), kalt kvenuka. Skoler og barnehager fra Vadsø og andre kommuner er også velkommen til å besøke våre museumsanlegg utenom det faste DKS-tilbudet. Barnehagene i kommunen har i tillegg årlig tilbud om juleverksted med baking på Tuomainengården.  Alle skolebesøk er gratis og de som har behov for transport på grunn av lang vei kan få det dekket ved å kontakte kommunens DKS-koordinator. Bruk oss i undervisningen!

Kontakt

Vadsø museum – Ruija kvenmuseums formidler Lisbeth R. Dragnes er ansvarlig for tilbudet til barn og unge, og for DKS. Ta kontakt på tlf 40 22 80 51 eller e-post: lisbeth.dragnes@varangermuseum.no

Kontakt oss i god tid, minimum to uker før planlagt besøk. Ved spesielle opplegg bør det avtales så tidlig som mulig.

 

For mer info om DKS-tilbudet, se museets DKS-tilbud våren 2019: Beskrivelse Kvenuka 2019_DKS.

Tekster fra tidligere DKS-opplegg finner du under læringsressurser.

 

Hva kan museet brukes til?

Utenom det faste tilbudet er skoleklasser og barnehager velkommen til å besøke våre museumsanlegg og bestille formidlingsopplegg. Vi tilbyr tradisjonell omvisning og formidling av lokalhistorie i Tuomainengården eller Esbensengården, Vadsøya kulturpark, Bietilægården, og i natur- og kultursti i Skallelv. I tillegg kan museumsanleggene være arena for aktiviteter som f.eks. tegning, maling, fotografering, filming eller håndarbeid. Baking, matlaging eller sauna er heller ikke vanskelig å få til.

Hjelp til oppgaver og prosjekter

Kontakt oss for lokalhistorisk stoff til oppgaver og prosjekter. Under læringsressurser finner du en oversikt over hefter laget til bruk i skolen med lokalhistoriske tema, for eksempel fiske, jordbruk, utvandringen til Amerika, baketradisjoner o.l.

Nettressurser

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en nettside https://nasjonaleminoriteter.hioa.no/ med flere undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter for ungdomstrinnet og videregående skole. Nettressursen vil bidra til å spre kunnskaper om Norges fem nasjonale minoriteter; kvener/norskfinner, jøder, rom, romanifolket/tatere og skogfinner.