Skoler og barnehager i Vadsø

Barn og unge er en prioritert målgruppe for Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Hvert år har museet et fast program tilpasset 1., 5. og 8. trinn innenfor temaet kulturarv i den kulturelle skolesekken (DKS), kalt kvenuka. Skoler og barnehager fra Vadsø og andre kommuner er også velkommen til å besøke våre museumsanlegg utenom det faste DKS-tilbudet. Barnehagene i kommunen har i tillegg årlig tilbud om juleverksted med baking på Tuomainengården.  Alle skolebesøk er gratis og de som har behov for transport på grunn av lang vei kan få det dekket ved å kontakte kommunens DKS-koordinator. Bruk oss i undervisningen!

For mer info om tilbudet, se museets DKS-tilbud våren 2019: Beskrivelse Kvenuka 2019_DKS.

Hva kan museet brukes til?

Utenom det faste tilbudet er skoleklasser og barnehager velkommen til å besøke våre museumsanlegg og bestille formidlingsopplegg. I tillegg til tradisjonell omvisning og formidling av lokalhistorie i Tuomainengården eller Esbensengården, kan museumsanleggene være arena for aktiviteter som f.eks. tegning, maling, fotografering, filming eller håndarbeid. Baking, matlaging eller sauna er heller ikke vanskelig å få til.

Vår/sommer/høst anbefaler vi uteaktiviteter som for eksempel:

Vadsøya kulturpark
Oppdagelsesferd på Vadsøya. Vi blir kjent med Vadsøyas historie. Ved luftskipsmasta er det en gapahuk med bålplass som kan brukes fritt, men husk brensel til bål og rydding etter bruk.

Indrebyfjæra
Kaia og notbua på Bietilægården er et fint ute/inneområde som kan brukes med tema som fisk og fiske. Passer fint i kombinasjon med en tur i Indrebyfjæra.

Vandring i natur- og kultursti i Skallelv
Museet har laget en kultursti i Skallelv i samarbeid med Tromsø museum og Skallelv bygdelag. Postene har tema innen botanikk og kulturhistorie, som Varangerhus (arkitektur), andre verdenskrig, bær og planter, torvtaking og sauna. Postene i kulturstien presenteres også i heftet Tur i natur og kultur Skallelv – Kallijoki som er til salgs i vår museumsbutikk. Her finnes også bilder av planter i området, med norske og kvenske/finske navn. Vi stiller gjerne opp for grupper som ønsker en turdag med vandring i hele eller deler av kulturstien.

Kontakt oss for lokalhistorisk stoff til oppgaver og prosjekter. Under læringsressurser finner du en oversikt over hefter laget til bruk i skolen med lokalhistoriske tema, for eksempel fiske, jordbruk, utvandringen til Amerika, baketradisjoner o.l.

Nettressurser

Undervisningsopplegg som fremmer arbeid med demokrati og inkludering for barnehager og skoler finnes på http://www.minstemme.no.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en nettside https://nasjonaleminoriteter.hioa.no/ med flere undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter for ungdomstrinnet og videregående skole. Nettressursen vil bidra til å spre kunnskaper om Norges fem nasjonale minoriteter; kvener/norskfinner, jøder, rom, romanifolket/tatere og skogfinner.

 

Kontakt

Vadsø museum – Ruija kvenmuseums formidler Lisbeth R. Dragnes er ansvarlig for tilbudet til barn og unge, og for DKS. Ta kontakt på tlf 40 22 80 51 eller e-post: lisbeth.dragnes@varangermuseum.no

Kontakt oss i god tid, minimum to uker før planlagt besøk. Ved spesielle opplegg bør det avtales så tidlig som mulig.