Skoler og barnehager i Vadsø

Barn og unge er en prioritert målgruppe for Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Hvert år har museet et fast program tilpasset 1., 5. og 8. trinn innenfor temaet kulturarv i den kulturelle skolesekken (DKS), kalt kvenuka. Skoler og barnehager fra Vadsø og andre kommuner er også velkommen til å besøke våre museumsanlegg utenom det faste DKS-tilbudet. Barnehagene i kommunen har i tillegg årlig tilbud om juleverksted med baking på Tuomainengården.  Alle skolebesøk er gratis og de som har behov for transport på grunn av lang vei kan få det dekket ved å kontakte kommunens DKS-koordinator. Bruk oss i undervisningen!

Kontakt

Vadsø museum – Ruija kvenmuseums formidler Lisbeth R. Dragnes er ansvarlig for tilbudet til barn og unge, og for DKS. Ta kontakt på tlf 407 04 502 eller e-post: lisbeth.dragnes@varangermuseum.no

Kontakt oss i god tid, minimum to uker før planlagt besøk. Ved spesielle opplegg bør det avtales så tidlig som mulig.

I 2020 blir det ikke mulig å besøke museet som vanlig på grunn av pandemirestriksjoner og stengt hovedbygg, men ta gjerne kontakt med oss for bestilling av besøk med mindre grupper eller tips til kulturminner og museumsanlegg som kan besøkes utendørs i den tida museet er stengt. 

Byvandring med førkrigsfoto

I anledning at det 8. mai i år er 75 år siden andre verdenskrig var over i Norge, har vi laget et kart og en konkurranse med bilder fra Vadsø sentrum før og under krigen.

Sentrum av Vadsø ble helt ødelagt under krigen og førkrigsbildene av Vadsø sett opp mot hvordan sentrum ser ut i dag, er noe som gir et sterkt bilde av krigens innvirkning. Bruk gjerne kartet i undervisningen, eller oppfordre elevene til å ta det med på en oppdagelsestur på fritida. Bruk gjerne de synlige forandringene i bybildet til videre samtale om hvordan krig påvirker samfunnet på mange måter. Kartene finnere dere her: Byvandring med bilder: Vadsø før og under krigen

Kvenuka og DKS

På grunn av pandemisituasjonen og restriksjonene som fortsatt gjelder for museumsbesøk inviterer vi ikke til besøk på museet våren 2020. Klassetrinn som har avtale om faste tilbud om Kvenuka vil få andre tilbud.

Se museets DKS-tilbud våren 2019: Beskrivelse Kvenuka 2019_DKS.

Tekster fra tidligere DKS-opplegg finner du under læringsressurser.

Hva kan museet brukes til?

Utenom det faste tilbudet er skoleklasser og barnehager velkommen til å besøke våre museumsanlegg og bestille formidlingsopplegg. Vi tilbyr tradisjonell omvisning og formidling av lokalhistorie i Tuomainengården eller Esbensengården, Vadsøya kulturpark, Bietilægården, og i natur- og kultursti i Skallelv. I tillegg kan museumsanleggene være arena for aktiviteter som f.eks. tegning, maling, fotografering, filming eller håndarbeid. Baking, matlaging eller sauna er heller ikke vanskelig å få til.

Hjelp til oppgaver og prosjekter

Kontakt oss for lokalhistorisk stoff til oppgaver og prosjekter. Under læringsressurser finner du en oversikt over hefter museet har laget til bruk i skolen med lokalhistoriske tema: for eksempel fiske, jordbruk, utvandringen til Amerika, baketradisjoner o.l.

Nettressurser

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en nettside https://nasjonaleminoriteter.hioa.no/ med flere undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter for ungdomstrinnet og videregående skole. Nettressursen vil bidra til å spre kunnskaper om Norges fem nasjonale minoriteter; kvener/norskfinner, jøder, rom, romanifolket/tatere og skogfinner.

Store deler av museets samlinger ligger ute på Digitalt museum. Ta gjerne en kikk gjennom hva som finnes der og se hva disse gjenstandene og fotografiene kan fortelle om vår lokale historie.