Skoler og barnehager i Vadsø

Barn og unge er en prioritert målgruppe for Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Hvert år har museet et fast program tilpasset 1., 5. og 8. trinn innenfor temaet kulturarv i den kulturelle skolesekken (DKS), kalt kvenuka. Skoler og barnehager fra Vadsø og andre kommuner er også velkommen til å besøke våre museumsanlegg utenom det faste DKS-tilbudet. Barnehagene i kommunen har i tillegg årlig tilbud om juleverksted med baking på Tuomainengården.  Alle skolebesøk er gratis og de som har behov for transport på grunn av lang vei kan få det dekket ved å kontakte kommunens DKS-koordinator. Bruk oss i undervisningen!

Kontakt

Vadsø museum – Ruija kvenmuseums formidler Lisbeth R. Dragnes er ansvarlig for tilbudet til barn og unge, og for DKS. Ta kontakt på tlf 40 22 80 51 eller e-post: lisbeth.dragnes@varangermuseum.no

Kontakt oss i god tid, minimum to uker før planlagt besøk. Ved spesielle opplegg bør det avtales så tidlig som mulig.

På grunn av situasjonen med covid-19 pandemien og stengte skoler har vi ikke sendt ut invitasjoner til Kvenuka 2020 enda. Lærere som ønsker mer informasjon også før skolene blir vedtatt å åpne igjen, må gjerne ta kontakt med formidler. Hvis skolene åpner igjen rett etter påske blir også 1., 5., og 8., trinn kontaktet like etter påske. 

Se museets DKS-tilbud våren 2019: Beskrivelse Kvenuka 2019_DKS.

Tekster fra tidligere DKS-opplegg finner du under læringsressurser.

Hva kan museet brukes til?

Utenom det faste tilbudet er skoleklasser og barnehager velkommen til å besøke våre museumsanlegg og bestille formidlingsopplegg. Vi tilbyr tradisjonell omvisning og formidling av lokalhistorie i Tuomainengården eller Esbensengården, Vadsøya kulturpark, Bietilægården, og i natur- og kultursti i Skallelv. I tillegg kan museumsanleggene være arena for aktiviteter som f.eks. tegning, maling, fotografering, filming eller håndarbeid. Baking, matlaging eller sauna er heller ikke vanskelig å få til.

Hjelp til oppgaver og prosjekter

Kontakt oss for lokalhistorisk stoff til oppgaver og prosjekter. Under læringsressurser finner du en oversikt over hefter museet har laget til bruk i skolen med lokalhistoriske tema: for eksempel fiske, jordbruk, utvandringen til Amerika, baketradisjoner o.l.

Nettressurser

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en nettside https://nasjonaleminoriteter.hioa.no/ med flere undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter for ungdomstrinnet og videregående skole. Nettressursen vil bidra til å spre kunnskaper om Norges fem nasjonale minoriteter; kvener/norskfinner, jøder, rom, romanifolket/tatere og skogfinner.

Store deler av museets samlinger ligger ute på Digitalt museum. Ta gjerne en kikk gjennom hva som finnes der og se hva disse gjenstandene og fotografiene kan fortelle om vår lokale historie.