Skoler og barnehager i Vadsø

Utstillinga «Kohtaaminen Jäämeren kans – Møtet med Ishavet» i hovedbygget er åpen og kan besøkes på egenhånd, klassevis eller i mindre grupper – hverdager kl. 10.00-15.00.

Barn og unge er en prioritert målgruppe for Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Hvert år har museet et fast program tilpasset 1., 5. og 8. trinn innenfor temaet kulturarv i den kulturelle skolesekken (DKS), kalt kvenuka. Skoler og barnehager fra Vadsø og andre kommuner er også velkommen til å besøke våre museumsanlegg utenom det faste DKS-tilbudet. Barnehagene i kommunen har i tillegg årlig tilbud om juleverksted med baking på Tuomainengården.

Alle skolebesøk er gratis og de som har behov for transport på grunn av lang vei kan få det dekket ved å kontakte kommunens DKS-koordinator. Bruk oss i undervisningen!

Kontakt

Vadsø museum – Ruija kvenmuseums formidler Lisbeth R. Dragnes er ansvarlig for tilbudet til barn og unge, og for DKS. Ta kontakt på tlf 407 04 502/402 28 051 eller e-post: lisbeth.dragnes@varangermuseum.no

Kontakt oss i god tid, ved spesielle opplegg bør det avtales så tidlig som mulig.

 

Byvandring med førkrigsfoto

I anledning at det 8. mai i 2020 var 75 år siden andre verdenskrig var over i Norge, har vi laget et kart med tilhørende bilder fra Vadsø sentrum før og under krigen.

Sentrum av Vadsø ble helt ødelagt under krigen, og førkrigsbildene av Vadsø sett opp mot hvordan sentrum ser ut i dag, er noe som gir et sterkt bilde av krigens innvirkning. Bruk gjerne kartet i undervisningen, eller oppfordre elevene til å ta det med på en oppdagelsestur på fritida. Bruk gjerne de synlige forandringene i bybildet til videre samtale om hvordan krig påvirker samfunnet på mange måter.

Kartene finner dere her: Byvandring med bilder: Vadsø før og under krigen

Oppgaver til «Gustava – en kvensk historie»

I september 2020 inviterte vi hele mellomtrinnet på skolene i Vadsø til forestillinga «Gustava – en kvensk historie» med og av Trine Strand og John Kåre Hansen. Forestillinga ligger nå ute på youtube-kanalen til Halti kvenkultursenter.

Trine Strand som har laget forestillinga stilte også opp etterpå for å lage et lite oppgavesett om forestillinga. Dette finner dere her.

Kvenuka og DKS

Tekster fra tidligere DKS-opplegg finner du under læringsressurser.

Hva kan museet brukes til?

Utenom det faste tilbudet er skoleklasser og barnehager velkommen til å besøke våre museumsanlegg og bestille formidlingsopplegg. Vi tilbyr tradisjonell omvisning og formidling av lokalhistorie i Tuomainengården eller Esbensengården, Vadsøya kulturpark, Bietilægården, og i natur- og kultursti i Skallelv. I tillegg kan museumsanleggene være arena for aktiviteter som f.eks. tegning, maling, fotografering, filming eller håndarbeid. Baking, matlaging eller sauna er heller ikke vanskelig å få til.

Hjelp til oppgaver og prosjekter

Kontakt oss for lokalhistorisk stoff til oppgaver og prosjekter. Under læringsressurser finner du en oversikt over hefter museet har laget til bruk i skolen med lokalhistoriske tema: for eksempel fiske, jordbruk, utvandringen til Amerika, baketradisjoner o.l.

Nettressurser

Veien til Ruija
norwegian-3

«Veien til Ruija» forteller om de finsktalende folkegruppenes/kvenenes migrasjon fra Nord-Sverige og Nord-Finland til den arktiske kysten av Norge. Utstillingas fortellere er de to tenåringene Sofia og Matti, som legger ut på reisen til Ruija, landet ved ishavet i nord.

Vi følger dem på reisen nordover langs to av de historiske hovedrutene; via Tornedalen til Troms og fra Nord-Finland til Varanger i Finnmark. I utstillinga beskriver de reisen, det de opplever på veien, og hva som skjer når de endelig kommer til Ruija.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en nettside https://nasjonaleminoriteter.hioa.no/ med flere undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter for ungdomstrinnet og videregående skole. Nettressursen vil bidra til å spre kunnskaper om Norges fem nasjonale minoriteter; kvener/norskfinner, jøder, rom, romanifolket/tatere og skogfinner.

Store deler av museets samlinger ligger ute på Digitalt museum. Ta gjerne en kikk gjennom hva som finnes der og se hva disse gjenstandene og fotografiene kan fortelle om vår lokale historie.