Skoler og barnehager i Vadsø

Barn og unge er en prioritert målgruppe for Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Hvert år har museet et fast program tilpasset ulike klassetrinn innenfor temaet kulturarv i den kulturelle skolesekken (DKS). Skoler og barnehager fra Vadsø og andre kommuner, er også velkommen til å besøke våre museumsanlegg utenom det faste DKS-tilbudet. Vi kan lage formidlingsopplegg med temaer etter deres ønsker. Skoleklasser og barnehager inviteres også til temporære utstillinger som museet viser, med tilpassede pedagogiske opplegg. Alle skolebesøk er gratis og de som har behov for transport på grunn av lang vei kan få det dekket ved å kontakte kommunens DKS-koordinator. Bruk oss i undervisningen!

Vårt faste tilbud i den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som lar elever i skolen få møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Museets mål er å gi et bredt og godt tilbud til skolene i kommunen gjennom DKS. Hovedfokus for formidlinga vår er Varangers mangfoldige og flerkulturelle historie og samtid. Vi vil være en tradisjonsbærer, og gi tradisjonelle ferdigheter og praktisk kunnskap videre til barn og unge i dag.

Det faste tilbudet innenfor DKS inkluderer kvenuka for 1., 5. og 8. trinn, middelalder med tur til tuftene på Vadsøya for 5. trinn, polarhistorie for 6. og 9. trinn, og varierende tema innenfor lokalhistorie for 7. trinn. For 5-åringene i barnehagene har vi hvert år juleverksted på Tuomainengården, hvor vi lager gammeldags julepynt og baker pepperkaker i bakeriet.

For mer info om tilbudene, se museets DKS-tilbud våren 2016.

Hva kan museet brukes til?

Utenom det faste tilbudet er skoleklasser og barnehager velkommen til å besøke våre museumsanlegg og bestille formidlingsopplegg. I tillegg til tradisjonell omvisning og formidling av lokalhistorie i Tuomainengården eller Esbensengården, kan museumsanleggene være arena for aktiviteter som f.eks. tegning, maling, fotografering, filming eller håndarbeid. Baking, matlaging eller sauna er heller ikke vanskelig å få til.

Vår/sommer/høst anbefaler vi uteaktiviteter som for eksempel:

Vadsøya kulturpark
Oppdagelsesferd på Vadsøya. Vi blir kjent med Vadsøyas historie. Ved luftskipsmasta er det en gapahuk med bålplass som kan brukes fritt, men husk brensel til bål og rydding etter bruk.

Indrebyfjæra
Kaia og notbua på Bietilægården er et fint ute/inneområde som kan brukes med tema som fisk og fiske. Passer fint i kombinasjon med en tur i Indrebyfjæra.

Vandring i natur- og kultursti i Skallelv
Museet har laget en kultursti i Skallelv i samarbeid med Tromsø museum og Skallelv bygdelag. Postene har tema innen botanikk og kulturhistorie, som Varangerhus (arkitektur), andre verdenskrig, bær og planter, torvtaking og sauna. Postene i kulturstien presenteres også i heftet Tur i natur og kultur Skallelv – Kallijoki som er til salgs i vår museumsbutikk. Her finnes også bilder av planter i området, med norske og kvenske/finske navn. Vi stiller gjerne opp for grupper som ønsker en turdag med vandring i hele eller deler av kulturstien.

Kontakt oss for lokalhistorisk stoff til oppgaver og prosjekter. Under læringsressurser finner du en oversikt over hefter laget til bruk i skolen med lokalhistoriske tema, for eksempel fiske, jordbruk, utvandringen til Amerika, baketradisjoner o.l.

Nettressurser

Undervisningsopplegg som fremmer arbeid med demokrati og inkludering for barnehager og skoler finnes på http://www.minstemme.no.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en nettside https://nasjonaleminoriteter.hioa.no/ med flere undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter for ungdomstrinnet og videregående skole. Nettressursen vil bidra til å spre kunnskaper om Norges fem nasjonale minoriteter; kvener/norskfinner, jøder, rom, romanifolket/tatere og skogfinner.

 

Kontakt

Vadsø museum – Ruija kvenmuseums formidler Gyrid Øyen er ansvarlig for tilbudet til barn og unge, og for DKS. Ta kontakt på tlf 45 48 72 56 / 78 94 28 90 eller e-post: Gyrid.oyen@varangermuseum.no

Kontakt oss i god tid, minimum to uker før planlagt besøk. Ved spesielle opplegg bør det avtales så tidlig som mulig.