Læringsressurser

Læringsressurser

Vi har laget en rekke hefter spesielt for bruk i skolene og barnehagene. Heftene har lokalhistorisk innhold med forskjellige temaer. De fleste av disse heftene har vi lagt ut her som gratis pdf-filer. Bestillinger på heftet «Elämää Ruijassa – Livet i Ruija» kan sendes til lisbeth.dragnes@varangermuseum.no.

 

Elämää Ruijassa – Livet i Ruija 
Basert på kvenuka, utgitt 2013.

Heftet er rikt illustrert og tar for seg ulike temaer som hvem var kvenene, fiske og jordbruk, utmarksressurser, hus og hjem, badstua, klær og mattradisjoner. Heftet er tospråklig på norsk og kvensk, og inneholder også ei ordliste der man kan lære kvenske ord fra Varanger.

Selges som klassesett kr 50,- pr hefte, eller kr 100,- for enkeltvise hefter.

 

Utvandringen til Amerika
Laget til Kvenuka 2007.

Finnmark har lenge vært et innvandringsområde og er det fortsatt i dag. Men det har også vært utvandring fra området. Heftet handler om utvandringen til Amerika i siste halvdel av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet, der kvenene utgjorde en stor andel av de som reiste. Det tar også for seg migrasjon generelt i et globalt perspektiv.

Heftet inneholder også kvenske og engelske sanger, og forslag til oppgaver for barnehage og skole.

 

Jordbruk
Laget til Kvenuka 2006.

En innføring i jordbruket og dets betydning for kvenene i Varanger. I heftet fokuseres det bl.a. på de kvenske jordbrukspionérene, rydding og nydyrking, utmarksressurser, dyrestell, brensel, redskaper, mattradisjoner og arbeidsfordeling. Vi ser også på dagens bruk av de samme ressursene.

Heftet inneholder også oppgaver tilpasset ulike alders- og klassetrinn.

 

Fiske
Laget til Kvenuka 2005

I heftet finner du stoff om båter, fiskets betydning for bosettinga i Finnmark og Varanger, arbeidsfordeling i fisket, tro og overtro om havet og fiske, samt rim, regler, sanger, og kvenske ord knyttet til fiske. Det er også tradisjonelle lokale oppskrifter på fiskemat, oppgaver og formingsaktiviteter knyttet til temaet.

 

Baketradisjoner i Ruija
Laget til Kvenuka 2004

Heftet gir en innføring i kvenske/finske baketradisjoner, om bakerovnen og forskjellige typer brød. Heftet inneholder oppgaver barna kan gjøre i tillegg til bakeoppskrifter.

 

Folkefortelling i Ruija 
Vadsø museum og Finnmark fylkesbibliotek.
Laget til Kvenuka 2004

Heftet er ment som en introduksjon for lærere eller elever på høyere klassetrinn. Tema som berøres er folkefortellingenes historie og geografi, ulike typer fortellertradisjoner som eventyr, sagn, ordtak, gåter, vitser, regler og livshistorier. Bakerst i heftet er det flere eksempler på folkefortellinger.

 

Folkemusikk og -dans i Rujia 
Laget til Kvenuka 2004

Et hefte til bruk i skolen som fokuserer på hva folkemusikk og folkedans er, innsamling og kvensk/finsk folkemusikk. Heftet inneholder oppgaver for elevene og flere sanger, melodier og sangleiker.

 

 

Besøk oss