Barnehager

MÆ OG MIN BY

Vardø museum ønsker å gi et tilbud til barnehagen. Fokuset og aktiviteten over en viss tid skal være rundt lokalhistorien.

Mål

– Skape identitetsfølelse.
– Opplegget vil gjøre det mulig for barna å bli bedre kjent med byen og dens historie.
– Få frem stolthet og eierskap til sin egen by og dens kultur og naturhistoriske aktiviteter.

Turer i nærmiljøet

Turen kan legges opp til de enkelte gruppene, inndelt etter alder og utfordringer i forhold til avstand, hensikt og forståelse. Museet utarbeider nødvendig informasjon og definerer målet for hver enkelt tur. Det kan også legges opp til aktiviteter i forbindelse med turene, for eksempel:
– Besøke festningen, Pomormuseet, Slippen og Einar ll, Kulturstien, Minnestedet, Komafest/street art.
– Besøke næringsdrivende, En dag på kaia – fiskeindustri og båter. Kjøkkenet på hotellet.

Utstillinger

Barnehagen tilrettelegger en mulig utstilling om gamle dager.
Barnas utstilling: Barna får med seg ting fra sine foreldre/besteforeldre. Om det er mulig kan foreldrene selv lage fortellestund til barna om gjenstandene og Vardø museum supplerer med gjenstander og formidler historien om tiden tingene er hentet fra. Barna maler/fotograferer fra sin egen tid. Motiver av ting de er opptatt av og som representerer deres hverdag.
– inspirasjon fra sitt hjem, sin familie
– turer barnehagen er på
– opplevelser fra det å vokse opp i Vardø i dag

Fotomateriale

– Museet kan framskaffe bilder fra «gamledager» og laminere disse.
– Gamle leker/tradisjoner

 

Besøk oss