Ungdomstrinnet

Gundells reise – Steilneset minnested

Undervisningsopplegg tilknyttet Steilneset Minnested. Forløpet er delt inn i ulike deler, og krever forarbeid for elever og lærere. Gjennom deltagelsen i forløpet jobber elevene med kompetansemål i både skriftlig og muntlig kommunikasjon i faget norsk, kompetansemål om utforskeren og historie i faget samfunnsvitenskap, kompetansemål i filosofi og etikk i faget religion, livssyn og etikk, samt kompetansemål i arkitektur og kunst innen faget kunst og håndverk.

Tilrettelagt for norsk, historie og samfunnsvitenskap
Elevene foretar en reise gjennom ungjenten Gundell Olsdatter for 400 år siden, og hennes ferd mot en usikker skjebne i trollkvinnehullet på slottet i Vardø anno 1662.

Tilpasset: 8.- 10 trinn
Varighet: 2,5 klokketimer inkl. 20 min pause
Sted: Vardøhus festning (kantinen) og Steilneset minnested

Tilrettelagt for filosofi, religion og etikk
Elevene får besøk av formidler, en til to uker etter besøket på Steilneset minnested, som sammen med elevene deler tankene de har gjort seg i ettertid i forhold til det de lærte gjennom sitt møte med minnestedet. Gjennom filosofisk samtalepraksis kan elevene reflektere over tema som er relevante i forhold til en historie som er 400 år gammel.

Tilpasset: 9.- 10 trinn
Varighet: 1 – 1,5 klokketimer
Sted: I klasserommet

Tilrettelagt for Kunst og håndverk
Elevene ser nærmere på arkitekturen/kunstverket til Peter Zumthor og Louise Bourgeois som sammen representerer et unikt minnesmerke over de trolldomsdømte i Finnmark. Sammen med formidler og en kunstner skal elevene få utforske det vakre i en historie som er tung og vanskelig.

Tilpasset: 8.- 10 trinn
Varighet: 2,5 klokketimer inkl. 20 min pause.
Sted: Vardøhus festning (kantinen) og Steilneset minnested

Tidspunkt
Undervisningsforløpet knyttet til Steilneset minnested er tilgjengelig for skoler i tidspunktet på våren: april – juni og høsten: august  – oktober.

Lærerveiledning: Lærerveiledning samlet

 

Hvem var Pomorene?

Et undervisningstilbud for elever på ungdomstrinnet, hvor de får stifte nærmere bekjentskap med Pomorene og pomorhandelen i Vardø. Elevene blir ført gjennom en 350 år gammel handelshistorie med de russiske Pomorene, de er aktive ved å måtte gå gjennom utstillingen og innhente opplysninger de mener er viktig. Det blir en øvelse i studieteknikk. Etterpå får de prøvd ut kunnskapen de selv har hentet inn gjennom en quiz i regi av formidler.

Tilrettelagt for Historie og Samfunnsfag, og Norsk

Elevene får mulighet til å gå rundt på Pomormuseet og samler informasjon om pomorene og deres livsstil. Hensikten er at de skal finne informasjon og plukke ut det de synes er viktig. Deretter settes de sammen i grupper og vi har en pomorquiz og elevene får tstet ut kunnskapene sine

Tilpasset: 7.trinnet

Varighet: 2 timer

Sted: Pomormuseet

 

Street art- Byvandring i Vardø
Gatekunstner Pøbel, i samarbeid med Nordnorsk Kunstnersenter og lokale aktører i Vardø gjennomførte et stort kunstprosjekt i Vardø sommeren 2012, der et titalls forlatte bygninger ble dekorert av internasjonale gatekunstnere.

Pøbel inviterte 11 av verdens ledende street-art kunstnere til «Komafest». Byen har hatt stor fraflytting og sterk nedgang i næringsaktiviteter. Store deler av den gamle, verneverdige bygningsmassen forfaller og det er store utfordringer knyttet til å gjøre noe med dette.
Pøbel og hans kolleger forvandlet byen til et levende street-art galleri, en by full av fantastiske veggmalerier og tekster som på ulike måter prøver å fortelle en historie, fremkalle smil og vekke byen til live igjen. Derav navnet Komafest.

Kunstnere som har deltatt:
Vhils (Portugal), Steve Powers (USA), Horfe (Frankrike), Roa (Belgia), Conor Harrington (Irland), Atle Østrem (Norge), Remed (Frankrike), Husk mit navn (Danmark) , Ken Sortais (Frankrike), Ethos (Brasil), E.B Itso (Danmark) og Pøbel (Norge).

Tilrettelagt for historie, samfunnsvitenskap og Kunstfag

Elevene får presentert de ulike kunstverkene, hvem kunstnerne er og de ulike metodene og uttrykkene de bruker.
Byvandringen har fokus på viktig kulturarv i Vardø,  byens historie det siste århundre, fra oppgangstid til nedgangstid og ikke minst veien opp igjen med ny optimisme.
Tilpasset: 8.-10 trinn

Varighet: 2 klokketimer

Sted: Klasserommet og rundt på noen av kunstverkene