Arktisk laksefiske – før og nå

Fra Kola til Finnmark: Utstillingen «Arktisk laksefiske – før og nå» er en utstilling der tradisjonell kunnskap og ny vitenskap møtes. Den har blitt til gjennom et samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark/Kolarctic salmon-prosjektet.

I utstillingen kan du bl.a. se den russiske naturviteren og etnografen Nikolai Danilevskis detaljrike tegninger fra 1862, som viser datidens fangstmetoder for sjø- og elvefiske i Barentsregionen. I tillegg vises bilder og dokumentarfilmer fra dagens laksefiske i Varangerfjorden.

Utstillingen vises i Vadsø museum – Ruija kvenmuseums nye bygg i Grensen 1, fra 18. juni til 30. september.

Åpningstider:

18. juni – 14. august: tirs – fre kl 10-15, lør – søn 12-15.
15. august – 30. september: man – fre kl 10-15.

Mer om Kolarctic salmon-prosjektet her:

«I møtet mellom vitenskap og tradisjonell kunnskap skapes en bærekraftig fremtid for den atlantiske laksen i Barentsregionen»

Grenseområdene mellom Norge, Russland og Finland har unike naturkvaliteter og naturressurser. Den atlantiske laksen er et symbol på et livskraftig økosystem. Den har stor økonomisk og kulturell betydning både for kommersielt fiske og i rekreasjonssammenheng.

Forskere, forvaltere og sjølaksfiskere fra Nord-Norge, Nord-Finland og Nordvest-Russland med vekt på Kvitsjøområdet samarbeidet om Kolarctic-prosjektet. Målet var et bedre kunnskapsgrunnlag for landenes lakseforvaltning.

Gjennom prosjektet samlet man inn prøver fra laks langs kysten i Nord-Norge og i den russiske Barentsregionen. Prosjektet er unikt og har resultert i et av de mest omfattende økologiske og genetiske datasett som finnes for atlantisk laks.

Resultatene bidrar til en mer kunnskapsbasert forvaltning av laksebestandene og sikrer en bærekraftig utnyttelse av de nordligste laksebestandene i Europa.

VAM Kolarctic_Salmon