Ellisif Wessels fotografier

Vi har en stor samling av Ellisif Wessels (1866-1949) fotografier, og har til enhver tid et utvalg stilt ut. Ellisif kom til Kirkenes med sin mann, doktor Andreas B. Wessel i 1886. Hun fotograferte flittig på reiser i blant annet Boris Gleb, Petsjenga og Varangerområdet. Hennes motiver er viktig dokumentasjon av mennesker og levevis i området.

Utstillingen kan sees på
Grenselandmuseet i Kirkenes

 

Besøk oss