Gruvehistorie

Gruveselskapet A/S Sydvarangers hundre års industrihistorie (1906- 2006) førte kommunen fra selvberging- til industrisamfunn. Utstillingen viser prosess og produksjon av jernmalm, ved hjelp av modeller og film. Foto viser drift og stedsutbygging fra eldre til nyere tid.

Utstillingen kan sees på
Grenselandmuseet i Kirkenes

Besøk oss