Kohtaaminen Jäämeren kans – Møtet med Ishavet

Vadsø museum-Ruija kvenmuseums nye basisutstilling med navnet «Kohtaaminen Jäämeren kans – Møtet med Ishavet» ble åpnet 26. august 2021, samtidig som museets hovedbygg også ble åpnet etter omfattende ombygging.

Utstillinga er designet av firmaet No parking fra Danmark.

 

Utstillinga handler om kvener/norskfinner og er delt tematisk inn i delene Siirtyminen Vandring, Resyrsit Ressurser, Kulttuuri Kultur og Kieli Språk.

I Vandring kan dere lære mer om vandring i ulike perioder og bølger; hvorfor man dro fra sine opprinnelige hjemsteder, om storpolitikk og grensedragninger på Nordkalotten fra 1300-tallet av, og om de som vandret videre til Amerika og Murmankysten.

I Ressurser kan dere lære mer om utmarksbruk, om jordbruk, og om havet som matfat og arbeidsgiver. Her et er interaktivt ressursspill som kanskje er mest myntet på de yngre besøkende.

I Kultur kan dere lære mer om hus- og byggeskikk, saunakultur, håndverk og husflid. Her er en skjerm med 360-graderes foto av interiør i Varangerhus.

I Språk kan dere lære mer om språkets historie, status og utvikling, om fornorskning og skolepolitikk, og identitet. Her er et språkspill myntet på de yngste besøkende med både musikk og tale, og på infoskjermen er det film med kvensk tale man kan lytte til.

Det er seks videoportretter av nålevende kvener/norskfinner som forteller litt om sin historie, språkbakgrunn og identitet. Bruk lyttekoppene til å høre hva de sier.

Det er en sauna i utstillinga. Der kan dere sitte og følge med i samtalen mellom mannfolka på Dolonenbadet.

Det er infoskjermer med tekster på kvensk og norsk i alle temadelene: i menyen finner dere historier, bilder og informasjon om gjenstandene dere ser i utstillinga.

 

 

Besøk oss