Onhän meilä vielä kieli – Kvenkulturen etter 2005

Året 2005 var et vendepunkt innen den kvenske kulturen. 24. april 2005 ble kvensk anerkjent som et eget språk.

Utstillingen viser at en kulturell oppblomstring har skjedd i årene etter at kvensk ble et eget språk. Bevissthet om det kvenske i Norge er blitt større, selv om det fortsatt finnes utfordringer. Flere bøker er utgitt på kvensk. Kvensk institutt har blitt stiftet. Kvendrakt har for mange blitt et viktig symbol, og kvenfolkets dag feires i Norge den 16. mars. Flere kulturprosjekter er gjennomført, og språket har blitt standardisert. Viktigst av alt er kanskje engasjementet som har blitt vekket hos de unge for å bevare kvensk kultur og språk.

Tittelen på utstillingen betyr ”Vi har fortsatt vårt språk”. Den er lånt fra et dikt av Mona Mörtlund.

Utstillingen kan ses på
Tuomainengården i Vadsø