Varangerhus

Varangerhusutstillinga stod på Vadsø museum – Ruija kvenmuseum fra høsten 2016 til ombyggingen av bygget startet våren 2020.

Varangerhuset er en enestående hustype som er med på å prege landskapet i Varanger. Det var et kombinasjonshus som rommet bolig og fjøs under samme tak. I tillegg kunne det være skjå, lagerrom, badstue, bakeri, brønn og butikk eller annen næringsvirksomhet knyttet til huset. Rommene var bundet sammen av en indre midtgang. Dette er et særtrekk ved Varangerhuset.

I utstillingen kunne vi se noen av rommene som er typiske for Varangerhus; stue, kjøkken, redskapsbod, mellomgang, fjøs og badstue. Vår modell av Varangerhuset viste tidsperioden fra rundt 1930 til 1950-tallet. Finstua var til pynt, mens kjøkkenet var oppholds- og arbeidsrom til matlaging, lineegning og bøting av garn. Mellomgangen var fylt av utstyr til bruk i fjøs og kjøkken, og bandt sammen fjøset med boligdelen. Huset viser funksjon og tradisjon. Vi ønsket med utstillingen å vise noe av hverdagslivet fra en tid da folk fortsatt drev kombinasjonsbruk med jordbruk, fiske og annen virksomhet.

Les mer om museets prosjekt om Varangerhus på prosjektsiden.

 

 

Besøk oss