Vandreutstilling: Ellisif Wessel- liv og virke i Grenseland

Interessert i lån eller mer informasjon? Kontakt glm@varangermuseum.no

Ellisif Wessel- liv og virke i Grenseland.

Ellisif Wessel (1866-1949) kom til Kirkenes i Sør-Varanger i 1886 som nygift legefrue. Det var stor fattigdom i distriktet og sammen med sin mann Andreas B. Wessel viste hun sterkt engasjement for de svakerestilte i samfunnet der Norges ytterkant møter Finland og Russland. Ellisif Wessel var revolusjonær, og skrev dikt og flammende avisinnlegg som støttet arbeiderklassen. Hun var en selvlært fotograf, og bildene hennes viser distriktets flerkulturelle historie og et grenseland i brytningstid.

Utstillingen «Ellisif Wessel-liv og virke i grenseland» er produsert av Varanger museum, med bruk av fotografisk materiale fra avdeling Grenselandmuseets billedsamling. Bildene er hentet fra fotoalbum Wessel lagde til familie og venner, som sammen med tekst om Wessels liv og virke, gir et innblikk i Sør-Varangers historie ved overgangen til det 20. århundre. Fotosamlingen etter Wessel er en nasjonal skatt med stor kulturhistorisk verdi ettersom det finnes få billedsamlinger igjen i Finnmark fra tiden før 2.verdenskrig.

Består av 24 bilder. Tekstet på norsk, engelsk og russisk.

 

Besøk oss