Vardø Museum arkivoversikt

Link til Varanger Museum IKS på Digitalarkivet. Link til Varanger Museum IKS på Arkivportalen.

ArkivskaperPeriodeHyllemeterPublisert
Austfinnmark Gymnastikk og Turnkrets1946-19590,1
Brodtkorb handel A/S1822-1979826 protokoller
Brødrene Aarsæther A/S, avdeling Vardø1922-20024
Bussesundfergen A/S1953-19890,6
Byggekomiteen for Vardø Tuberkulosehjem, Vardø Sanitetsforening1911-19196 protokoller
Byggmester Lars Johnsen1954-19600,5
Finnmark Tidende A/L1952-19670,1
Finnmark Turnkrets1929-19460,1
Fiskernes Agnforsyning1933-19720,9
Fritz Olai Larsen1935-19700,3
Havningberg fiskarlag1936-19460,02
Havnebetjent Paul Jørgensen1935-19900,4
Håndverkeren (kafe)1946-19690,15
Håndverkernes Kvinneforening, Vardø1946-19670,1
I.O.G.T-losjene i Øst-Finnmark1885-19662,1
Den Norske Godtemplarorden, Distriktslosje Fram nr. 161902-19891 protokoll
Den Norske Godtemplarorden, Losje Polarstjernen nr. 1771883-19922 protokoller
Den Norske Godtemplarorden, ungdomslaget Storm1993-1966
Den Norske Godtemplarorden, Barnelosje Ungdommens håp nr. 1081919-1966
Den Norske Godtemplarorden, Losje Wergelands Minde nr. 51897-1964
Den Norske Godtemplarorden, Barnelosje Enighet nr. 11831934-1952
Den Norske Godtemplarorden, Barnelosje Vårvon nr. 1781946-1954
Den Norske Godtemplarorden, Barnelosje Ekkerøys Fremtid nr. 6711924-1938
Den Norske Godtemplarorden, Losje Stokflets Minde nr. 6001901-19284 protokoller
Interessentskabet Vardøposten1903-19130,021 protokoll
Jendine og Bjørg Josefsen0,6
Konfeksjon og Skotøy1953-19550,4
Krigsdagbok for Vardø1939-20050,5
LO/Vardø Faglige Samorganisasjon1955-19920,4
Nilsen og Skedelsky Fiskeforretning 1938-19410,08
O. Lundene1951-19610,23
Paul G. Mathisen AS, Kiberg1946-19800,5
Polarfisk A/S / M/S Vårberget1980-19820,1
Politimester Moe0,5
Norges Råfisklag, avdeling Vardø1953-19640,8
Sambandet Norge-Sovjetunionen, avdeling Vardø1952-19880,15
Samtrål Vårøy1958-19650,3
Sivert Maan Honningsvåg1922-19451,2
Sosialistisk Ungdomsforbnd (SUF) Vardø1967-19690,02
Tre- og Betongbygg A/L1949-19610,3
Vardø Arbeiderforening/arbeiderparti1884-19560,05
Vardø Arbeiderpartis Kvinneforening1955-19810,2
Vardø Blandet kor1982-20060,1
Vardø Fiskesamvirkelag1948-196317,5
Vardø Guttemusikkorps1906-19100,05
Vardø Havfiskeselskap / M/T Vardøtrål1955-19600,7
Vardø hotell A/S 1967-19730,1
Vardø Islager A/L1947-19610,2
Vardø Kooperative forening1923-198517
Vardø Kooperative Kvinneforening1923-19720,2
Vardø Lotteforening1948-20104
Vardø Losse og Lastearbeiderforening1920-19660,2
Vardø lærerlag1893-19610,2
Vardø moderate høireforening / Vardø Høire1895-19640,031 protokoll
Vardø museums historiske arkiv1894-201125
Vardø Produksjonslag1973-19880,6
Vardø sjakklubb1933-19780,5
Vardø Slipp1969-19830,2
Vardø Sparebank1898-1972ca 7
Vardø SV1979-19930,04
Vardø Turnforening2
A/S Vega1941-19790,6