Brodtkorb Handel A/S

Arkivet oppbevares ved Vardø museum. 

Grunnlegger av Brodtkorb Handel var Andreas Esbensen Brodtkorb (1795-1873). Han fikk handelsbrev i Vardø 5. juni 1829.
Han overdro forretningen til sin sønn Arnt Nikolai Brodtkorb (født 1834) i 1867 som igjen drev den til sin død i 1880.
Enken Hermingine Dorothea Brodtkorb (1840 – 1893) fortsatte forretningen med H.T. Engelsen som disponent inntil 1897, da Hemming Lauritz Brodtkorb (1871-1946) overtok.
Hans sønn, Arnt Nikolai Brodtkorb (1896-1968) overtok driften på første del av 1930-tallet. Arnts bror, Erling Brodtkorb (født 1899-1980) drev firmaet den siste perioden.

Firmaet drev i hovedsak med fisk og tran, men hadde også ishavsprodukter, kull, salt og trelast i tillegg til assosiert butikkhandel. Foruten hovedforretning i Vardø hadde firmaet underavdelinger i Syltefjord, Persfjord og Gamvik. Andreas Esbensen Brodtkorb anla også rundt 1850 Nyborg handelssted i Nesseby og drev dette frem til 1865.

Andreas Esbensen Brodtkorb var Vardøs første ordfører og hadde dette vervet i to år (1839-1840). Arnt Nikolai Brodtkorb var Vardøs ordfører i årene 1871-1872 og Hemming Lauritz Brodtkorb hadde vervet som Vardøs ordfører i de to periodene 1902-1904 og 1923-1925.

Periode: 1822 – 1980

Publisert: 17. jan. 2020

Direkte link til oversikt over arkivets innhold og struktur (Hierarki): Arkivportalen.no

Direkte link til scannet materiale på Digitalarkivet.no