Bruk av arkiver

Bruk av arkiver

Arkivene som er oppbevart ved Varanger museum er det vi kaller privatarkiver. Privatarkiver kan være materiale etter bedrifter, lag, foreninger, institusjoner eller privatpersoner som er skapt i ikke-offentlig sektor. 

Her følger svar på noen sannsynlige spørsmål du kanskje har, dersom du ønsker å bruke arkivmaterialet ved Varanger museum IKS.

Side fra en gammel skrivebok som hvor det er limt inn kvitteringer med tekst på russisk. Foto.

Hva gjør jeg for å få tilgang til arkivmateriale?
Du kan sende oss en e-post og beskrive hvilke opplysninger du leter etter, eller du kan oppgi konkret hvilket materiale du ønsker å bruke, dersom du vet dette. Oversikt over arkivene vi oppbevarer finner du i sidemenyen her. Dersom du ikke vet hvilket materiale du trenger for å få de opplysningene du leter etter, er det viktig at du oppgir all informasjon du har som kan hjelpe oss i letingen.

Hvordan får jeg tilgang til materialet jeg har bedt om?
Det er flere måter å få tilgang til arkivene. Du kan komme til museet der materialet befinner seg og bruke det på lesesal. Vi kan også skanne materiale og sende deg på e-post. Vi kan sende deg kopier eller minnepinne pr. post. Dersom materialet er publisert digitalt kan vi sende deg lenke til det aktuelle materialet du er ute etter. 

Varangerarkivers arkivar setter en eldre innbundet bok inn i en hylle med arkivmapper og andre bøker. Foto.

Får jeg tilgang til alt arkivmateriale som jeg ønsker å bruke?
Det aller meste av arkivmaterialet er fritt tilgjengelig for alle som ønsker å bruke det. Vi følger det samme regelverket som offentlige institusjoner når det gjelder tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Hovedregelen etter forvaltningslovens § 13c er at taushetsplikten bortfaller etter 60 år, men i noen tilfeller vil den vare i 100 år. I andre tilfeller er det gjort en individuell avtale om tilgangssperre med den som har levert inn materialet. Det er ofte ulike oppfatninger om hva som er å regne som sensitive personopplysninger og vurderingen må ofte basere seg på skjønn. I noen unntak vil en kunne få bruke materiale som er sperret for innsyn. Dette gjelder særlig bruk til forskning. En må da ta kontakt med oss for informasjon om søknad til dette formål. I en slik situasjon vil vi forsikre oss om at materialet blir brukt på en forsvarlig måte og at sensitive opplysninger ikke kommer på avveie.

Hva koster det å bruke arkivmaterialet?
Det er gratis å bruke materialet og vi bistår med hjelp og fremfinning uten å ta betalt for det. Det er helt uforpliktende og kostnadsfritt å ta kontakt med oss og be om råd og stille spørsmål om arkivene. Vi vil imidlertid be om at det kompenseres for porto, minnepinner og kopier som overstiger et rimelig antall. Dersom materialet skal brukes til publikasjoner ber vi om å bli kreditert.

Kan jeg låne med meg arkivmateriale hjem?
Du kan ikke låne med deg arkivmateriale utenfor institusjonen. I helt spesielle tilfeller kan avtale om lån med andre institusjoner være aktuelt, men som hovedregel skal materialet ikke tas ut fra institusjonen.

Hvordan kan jeg få tilgang på offentlig arkivmateriale?
Ta kontakt med en offentlig arkivinstitusjon. Offentlige arkiver fra Finnmarksregionen blir oppbevart ved: 

IKA Finnmark (Lakselv)
Statsarkivet i Tromsø
Samisk arkiv (Kautokeino)
Riksarkivet (Oslo)

For kommunalt arkivmateriale som ikke er avsluttet (ute av administrativt bruk) kan du kontakte den kommune saken er tilknyttet.

Flere instistusjoner i Finnmarksregionen oppbevarer privatarkiv. Vi anbefaler nettsiden Finnmarksarkivene for å orientere deg om disse.

Du kan også søke på arkivportalen.no. Bruk funksjonen til høyre for søketegnet: «Avansert søk». Her kan du blant annet legge inn geografisk plassering, tidsperiode, søkeord med mer.

digitalarkivet.no kan du søke i arkiver og legge inn geografisk plassering, tidsperiode og/eller søkeord.