Dag to av museets åpningsfest blir et innholdsrikt fagseminar

Dag to av museets åpningsfest blir et innholdsrikt fagseminar

26. august 2021 åpner Vadsø museum-Ruija kvenmuseum i ombygget og oppgradert bygg, noe som feires med en feiende flott åpningsseremoni med talere og artister med kvenske og norskfinske røtter. Dagen derpå blir det et like spennende program, da med fokus på museets oppgave som kunnskapsformidler, hvor museet inviterer til fagseminaret Kvensk/norskfinsk kultur og identitet i dag. Fagseminaret vil ta opp tematikk som belyses i den nye basisutstillingen som vil stå klar ved åpninga av museet. 

I planleggingen av seminaret har museet samarbeidet med en rådgivende gruppe bestående av fagfolk fra akademia og museumssektoren. – Vi ønsket at et mangfold av stemmer skulle komme fram i fagseminaret og det er nettopp et kunnskapsrikt knippe med fagfolk som utgjør programmet, forteller Tone Cecilie Simensen Karlgård fra Kulturhistorisk museum, UiO, en av medlemmene i gruppa. Museet, ved prosjektkoordinator for åpninga, Monica Milch Gebhardt og avdelingsleder Mia Krogh, er også svært fornøyde med programmet for fagseminaret, og takker den rådgivende gruppa for at seminaret har blitt så innholdsrikt og mangfoldig.

 – Spesielt positivt er det at folk med egne erfaringer og historier fra minoritetsgruppene får plass og ønsker å delta og å dele sin kunnskap, fortsetter Simensen Karlgård, – Dyktige akademikere med formidlingsglede og grundig forskningsbasert kunnskap er representert, samtidig ville vi at seminaret skulle by håndverksprosjekter basert på både urfolks- og minoritetspraksiser og viktig kunnskap om naturen. Den rådgivende gruppa ville at kvensk kultur i dag skulle ha en sentral plass i seminaret – for dette museet er en kraftstasjon for både unge og gamle kreative folk med både kvensk og mangfoldig bakgrunn og interesser.

Professor emeritus Einar Niemi ved UiT Norges arktiske universitet skal være en av innlederne og ser fram til å delta på seminaret. Han vil holde et innledende foredrag der han gir et historisk fugleperspektiv på utviklingen av og problemstillinger omkring identitet og status til kvenene, – gjennom ulike historiske faser fra 1700-tallet til i dag. Blant annet vil han trekke fram de ulike betegnelsene og kategoriene som er blitt brukt om kvenene: som «innvandrere», «fremmede», «grenseminoritet» og endelig «nasjonal minoritet». Foredraget vil på denne måten kaste lys over hvorfor og hvordan kvenene er trukket inn i mandatet til Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Tone Cecilie Simensen Karlgård fra den rådgivende gruppa gleder seg også til å delta på seminaret og avslutter med følgende oppfordring til Vadsø museum-Ruija kvenmuseum: – Museet kan bli et sted hvor spennende nye formidlings- og forskningspraksiser vokser fram basert på den erfaringsnære og praksisnære kunnskapen som kjennetegner mange museer i dag.

Mer info og påmelding: https://www.varangermuseum.no/tervetulemaa-kothiin/

Kontaktperson: Avdelingsleder Mia Krogh, Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.

E-post: mia.krogh@varangermuseum.no, tlf. 407 04 501