Ei sole sorrakieli, red. Reidar Bakke, Trygg Jakola og Kaisa Maliniemi

Ei sole sorrakieli, red. Reidar Bakke, Trygg Jakola og Kaisa Maliniemi

Forsidefoto: Samuli Paulaharju/Museiverket i Helsingfors, digitalt fargelagt av Color Your Past /Per Ivar Somby

Antologien Ei sole sorrakieli. Kvensk/norskfinsk muntlig tradisjon i Varanger Kvääniitten/norjansuomalaisten suulinen perine Varenkissa (red. Reidar Bakke, Trygg Jakola og Kaisa Maliniemi) er basert på innsamlingsarbeid på Varangerhalvøya i årene 2015-16. Musikkviter Reidar Bakke har samlet inn en omfattende mengde av muntlig tradisjon i forbindelse med prosjektet «kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv i Varanger». Hensikten med prosjektet har vært å samle inn, dokumentere og formidle nyere informasjon om den kvenske/norskfinske immaterielle kulturarven, slik den gjenspeiles og kommer til uttrykk i dag.

I det boka finner vi rim og regler, historier og fortellinger, sanger og musikkstykker fra den kvenske/norskfinske kulturen i Vadsø, Kirkenes, Svanvik, Neiden, Bugøynes, Vestre Jakobselv, Kariel, Vadsø, Skallelv og Kiberg. Boka inneholder også en stor mengde historiske bilder fra ulike steder omkring Varangerfjordområdet, og i tillegg dokumentasjon av kvenske/norskfinske bidragsytere som formidler denne kulturarven i dagens samfunn.

Kr. 300,-