En stemme, ulike perspektiver – refleksjoner rundt hundre års stemmerett for kvinner

En stemme, ulike perspektiver – refleksjoner rundt hundre års stemmerett for kvinner

VAR butikk EnstemmeulikeperspektivHeftet «En stemme, ulike perspektiver – refleksjoner rundt hundre års stemmerett for kvinner» inneholder en serie artikler som representerer ulike perspektiver på kvinnekamp og stemmerett. Publikasjonen er et resultat ev et stemmerettsprosjekt Vardø museum hadde i 2013.

kr. 100,-