Vardø museum

Vardø museum er Finnmarks eldste museum, og ble etablert som et rent naturhistorisk museum i 1894. I dag er våre viktigste fagfelt trolldomsprosessene på 1600-tallet, pomorhistorie, partisanhistorie og byhistorie for Vardø.

Museet i Vardø har tatt i bruk gamle bygninger med markant historie for å huse sine utstillinger og kontorer. Den første var Lushaugen, som ble tatt i bruk som museum i 1989. Senere har også Brodtkorbsjåene blitt til Pomormuseum. Museet disponerer også en båt, M/K Einar II, og vi har formidlingsansvar for Steilneset Minnested. For tiden holder administrasjonen hus i den gamle skolen i Vardø hvor de ansatte har sine kontorer.

Kontakt Vardø museum
E-post: vardo@varangermuseum.no
Tlf: +47 407 04 510
Administrasjonens besøksadresse: Skolegata 1, 9950 Vardø