Er du vår nye direktør?

En av Finnmarks mest spennende lederjobber er ledig, og vi ser etter en person som kan ta våre museer videre inn i fremtiden. Som daglig leder for Varanger museum vil du få det overordnede ansvaret for museumsdrift og -utvikling i en spennende grenseregion lengst nordøst i Norge.

Om museet

Varanger museum er et interkommunalt selskap eid av de tre kommunene Sør-Varanger, Vadsø og Vardø. Museets formål er å organisere innsamling, bevaring, forskning og formidling av den spesielle kulturhistorien i Øst-Finnmark, og har ansvar for drift og forvaltning av museumssamlinger og anlegg i regionen. Varanger museum har spesielt ansvar for kvenhistorie, pomorhistorie og grensehistorie, og skal bidra til at de deltagende kommunene får et godt museumstilbud. Blant våre besøkssteder er Grenselandmuseet i Kirkenes, Ruija kvenmuseum i Vadsø, Partisanmuseet i Kiberg og Steglneset minnested i Vardø. Museet er dessuten engasjert i arkitektur, bygningsvern og kulturminnebasert stedsutvikling gjennom prosjektet Vardø Restored.  Vi samarbeider både med Russland og Finland. Pr i dag har vi 25 årsverk med bred kompetanse.

Direktør

Som direktør vil du ha overordnet ansvar for museets virksomhet. Fokus vil være på å lede og videreutvikle organisasjonen mot felles mål, i tråd med selskapsavtale og ICOMs retningslinjer. Flere utfordrende prosjekter pågår, herunder utviklingen av Ruija kvenmuseum i Vadsø til et nasjonalt museum for den kvenske/norskfinske minoriteten og det videre arbeidet med et senter for partisanhistorie i Kiberg.

Sentrale oppgaver for direktøren vil være ledelse av utviklingsprosesser i organisasjonen, ledelse av den utadrettede virksomheten, samt kontakt med ulike eksterne samarbeidspartnere.

Direktøren har en ledergruppe, og står ansvarlig ovenfor selskapets styre. Selskapets hovedkontor er i Vardø.

Arbeidssted og lønn etter avtale.

Kvalifikasjoner

Søkere må ha høyere utdanning og relevant ledererfaring. Direktøren må ha bred ledelsesmessig kompetanse, samt innsikt i museets samfunnsmessige rolle.

Vi ser etter en person med gode lederegenskaper.  I tillegg vil vi vektlegge tidligere oppnådde resultater og evne til kommunikasjon og samarbeid.

Søknadsfrist

12. desember.

Kontakt

Søknad sendes Varanger museum IKS, Grensen 1, 9800 Vadsø.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt styreleder Wenche Pedersen (90686648) eller direktør Frans-Arne H. Stylegar (46415950).