Varanger Museum

Varangin museo koostuu kolmesta osastosta, jotka sijaitsevat Varanginvuonon tuntumassa Vuoreijassa, Etelä-Varangissa ja Vesisaaressa. Museo dokumentoi ja välittää Norjan koillisen rajaseudun monikulttuurista historiaa. Eri osastojen vastuualueet ovat pomorikauppa (Vuoreija), rajaseudun historia (Etelä-Varanki) ja kveenien historia (Vesisaari). Kaikki yksiköt edustavat samalla oman alueensa paikallishistoriaa.

Varanger museum IKS perustettiin 1. tammikuuta 2006 ja se on ollut toiminnassa siitä alkaen. Vuoreijan museot ja Vesisaaren museo – Ruijan kveenimuseo olivat mukana alusta alkaen. Etelä-Varangin museo liittyi siihen mukaan 1. syyskuuta 2009.

Varangin museo toivoo antavansa elämyksekkään johdatuksen Varangin ja pohjoisten alueiden historiaan, luontoon ja kulttuuriin.

Vardø museum
Mikä museo on ja missä?
Vuoreijan museo perustettiin puhtaasti luonnonhistorialliseksi museoksi vuonna 1894, ja se on Finnmarkin vanhin museo. Museo perustettiin suorittamaan kalataloudellista tutkimusta, ja sillä on ensimmäisiltä vuosikymmeniltään laaja luonnonhistoriallinen kokoelma. Nykyään museo esittelee Vuoreijan kaupungin monipuolista historiaa: Vuoreija Norjan pomoripääkaupunkina, Vuoreija rajan vartijana idän suuntaan, toisen maailmansodan aikainen partisaanitoiminta, Finnmarkin noitavainot, kalastajakylä ja alueen geologia. Museon näyttelyt on sijoitettu Vuoreijan keskustassa sijaitseviin Brodtkorbsjåene-rakennuksiin, joissa Pomor imuseo on luonnollisena keskipisteenä. Kibergin kylässä voi käydä Partisaanimuseossa ja kaupungin Steilneset-niemellä on kulttuuripolku ja Finnmarkin 1600-luvun noitavainojen muistopaikka.

Mitä välitämme?
Vuoreija on 1300-luvulta lähtien vartioinut Norjan rajaa itään Venäjän suuntaan. Varhain 1300-luvulla sinne rakennettiin ensimmäinen linnoitus ja kirkko osoittamaan Norjan suvereeniutta. Läheiset yhteydet Steilneses mørkeVenäjälle ovat leimanneet tätä pientä kaupunkiyhdyskuntaa, ja pomorikaupan aikana 1700–1900-luvuilla sille oli tunnusmerkillistä vilkas rajat ylittävä kaupankäynti, jonka keskuksena Vuoreija oli Norjan puolella. Pomormuseet on kokonaisuudessaan omistettu kauppayhteyksille Venäjän kanssa pomorikaupan ajoista tähän päivään saakka. Näyttelyt on laadittu yhteistyössä Arkangelin Malye Karely museon kanssa. Toisen maailmansodan aikana Kibergin kylä oli keskeinen partisaanitoiminnan paikka. Koska yhteydet Venäjään olivat olleet läheiset, kehittyi ihmisten välille rajat ylittäviä suhteita, eikä niin sanottua venäläisvaaraa koettu voimakkaana Vuoreijan seudulla. Vuoreija oli 1600-luvulla laajamittaisten noitavainojen keskus. Väkilukuun nähden Vuoreija oli se Norjan paikkakunta, jossa pidettiin eniten noitaoikeudenkäyntejä. Oletetut noidat olivat vankeina Vardøhus festning -linnoituksessa Østervågenin kaupunginosassa odottaessaan tuomiota ja rangaistusta noitatyrmässä, joka oli kidutuksen ja suurten kärsimysten näyttämö. Noituudesta tuomittujen paljon käytetty teloituspaikka oli Steilneset.

Vardø Knut Åserud (22)Steilneset Minnested on osa Kansallisten Matkailuteiden panostusta. Se on muistopaikka Finnmarkin noitaoikeudenkäyntien uhreille, 91 henkilölle, jotka menettivät henkensä 1600-luvulla. Historia kerrotaan otteilla alkuperäisistä oikeuden pöytäkirjoista ja kansainvälisen tason taiteella ja arkkitehtuurilla, joka on syntynyt kuvataiteilija Louise Bourgeois’in ja arkkitehti Peter Zumthorin yhteistyönä. Muistopaikka on osa Steilnesetin kultuuripolkua, jonka varrelle mahtuu suuria osia kaupungin historiasta.

 

Käyntiosoite:
Pomormuseet, Kaigt 2, 9950 Vardø.
Sähköposti: vardo@varangermuseum.no
Puh: +47 40480332

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum
Mikä museo on ja missä?
Tuomainen juli 2012Vesisaaren museo – Ruijan kveenimuseo toimii Vesisaaren itäpäässä Esbensengården ja Tuomainengården -nimisissä rakennusryhmissä. Kesällä voi käydä kahvilla ja näyttelyissä Kjeldsenbruket- museossa Ekkerøyssä 13 km kaupungin itäpuolella. Hurtigrutelaivan satamassa on Luftskip og båternäyttely ja Vadsøya-saaren kulttuuripuistossa näkee jälkiä vanhimmasta Vesisaaresta ja Roald Amundsenin pohjoisnapamatkan ilmalaivamaston. Museoon kuuluu myös Bietilægården laitureineen sekä Prestelvkaia-kalalaituri kaupungin länsipäässä.

Mitä välitämme?
1800-luvulla Vesisaareen muutti Suomesta ja Torniojokilaaksosta huomattava määrä ihmisiä, joita Norjassa kutsuttiin kveeneiksi. Nykyään monet haluavat, että heitä kutsutaan norjansuomalaisiksi. Nämä tulijat painoivat leimansa kaupungin elämään, ja heidän nimensä, kielensä ja rakennuksensa ovat säilyneet täällä. Kveeni- ja norjalaisväestön erot olivat huomattavia 1800-luvun lopulle saakka, ja suomenkieliset tulijat asettuivat asumaan omiin kaupunginosiinsa, ns. Sisäpäähän ja Ulkopäähän. Museon Tuomaisen talo ja Bietilän talo kertovat kveenien rakennustavasta ja kulttuurista. Tuomaisen talossa voi käydä ympäri vuoden katsomassa asuinhuoneita sekä navettaa, tallia, pajaa, leivintupaa ja saunaa. Leivinuuni on usein Esbensen pyntet10kuumana leipomista ja kahvilanpitoa varten, ja sauna löylyjä ja kylpemistä varten. Museo esittelee Vesisaarta myös kalastajakylänä, maatalousalueena sekä kauppa- ja hallintokaupunkina. Kalastuksen kasvu ja kukoistava kaupankäynti venäläisten kanssa jo 1600-luvulta alkaen veti puoleensa kalastajia, kauppiaita ja virkamiehiä Vesisaaren seudulle. Esbensenin talossa voi tutustua 1800-luvun kauppahuoneeseen ja yläluokan elämään. Rannikkokulttuuria esitellään Kjeldsenin kalalaiturilla Ekkerøyssä, missä on laiturirakennuksia, katkaraputehdas ja traaninkeittimö. Kaupungin sataman Ilmalaiva- ja venenäyttelyssä on paikallisia kalastusveneitä ja jännittävä kertomus Amundsenin ja Nobilen ilmalaivaretkistä Pohjoisnavalle 1920-luvulla. Museon pysyvien näyttelyiden lisäksi järjestämme teemanäyttelyitä ja taidenäyttelyitä kesäaikaan.

Esbensenin talossa on ympäri vuoden museokauppa, jossa myydään tietokirjallisuutta ja lahjatavaraa. Museo vuokraa kokous- ja juhlatiloja. Esbensenin talon upeat huoneet sopivat hyvin juhlaviin tilaisuuksiin,
mutta myös epätavallisissa tiloissa pidettäviin kokouksiin.

Käyntiosoite:
Hvistendahlsgt. 31, 9800 Vadsø.
Sähköposti: vadso@varangermuseum.no
Puh: +47 78942890

 

South Varanger museum
Mikä museo on ja missä?

Etelä-Varangin museo kuvastaa Etelä- Varangin moninaista rajaseutuhistoriaa, monikulttuurista yhdyskuntaa Suomen ja Venäjän välissä. Museon päärakennus, Grenselandsmuseet (Rajaseutumuseo) sijaitsee Kirkkoniemeen vievän E6-tien varrella. Museon ulkotiloissa on näytteillä turvekammi, ag4pienoiskokoinen louhos malmiteollisuuselementteineen lapsille, täyskokoinen Holmengrån labyrintin kopio ja Tone Thiis Schjetnen veistos Linnut lentävät ylitse. Museolla on lisäksi useita osastoja eri puolilla kuntaa. Paatsjoella on Strand skoleinternat (Strandin sisäoppilaitos), Nordre Namdalen gård (Pohjois-Namdalenin talo) sekä norjalainen uudisasukastalo Bjørklund gård 1870-luvulta. Pykeijässä, 20 kilometriä E6-tieltä, on Lassigården, entinen vesisaarelaisen Esbensenin kauppahuoneen liikehuoneisto. Näätämöjoen varressa on suomalainen uudisasukastalo Labahågården (Lapa-ahon talo).

Mitä välitämme?
Rajaseutumuseo järjestää paikallishistoriaan liittyviä teemanäyttelyitä. Välitämme asutushistoriaa ja Venäjän, Suomen ja Norjan yhteisen alueen kehittymistä monitahoista kulttuuria edustavaksi rajakunnaksi. Esittelemme myös kaivosyhtiö A/S Sydvarangerin teollisuushistoriaa vuosilta 1906–1996. Kirkenes Knut Åserud (13)Kaivosyhtiö louhi rautamalmia avolouhoksista. Yhtiö muutti kunnan perinteisestä omavaraistalousyhdyskunnasta teollisuuskunnaksi. Sotanäyttelymme, johon kuuluu muun muassa hävittäjäkone Iljushin, kertoo Kirkkoniemen ja rajaseudun sotahistoriasta. Toisen maailmansodan aikana Festung Kirkenes oli saksalaisten joukkojen päätukikohta, ja kaupunki oli liittoutuneiden pommikoneiden kohteena. Rajaseutumuseo esittelee Espolinin salissa valikoiman Kaare Espolin Johnsonin (1907–1994) Finnmarkaiheisia piirroksia ja grafiikkaa. Museolla on laaja valokuvakokoelma, josta näytteille pannaan valikoituja aiheita eri näyttelyjen yhteydessä, muun muassa kuvia, joita lääkärinrouvan Ellisif Wessel (1866–1949), innokas yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuja, on ottanut. Internetissä on näyttely Paatsjoen rajajokiseudun historiasta ja elämänmenosta, jonka nimi on Det grenseløse vannet – ei elv, tre stater (Rajaton vesi – yksi joki, kolme valtiota) www.pasvikelva.no.

Rajaseutumuseo toimii samoissa tiloissa kuin Saviomuseo, joka esittelee saamelaisen John Savion (1902–1938) taidetta. Rajaseutumuseossa on kahvio ja museokauppa, jossa on hyvä valikoima paikallishistoriaa koskevaa kirjallisuutta. Kirjastomme voidaan avata sopimuksen mukaan, jos joku haluaa käyttää valokuva-arkistoamme tai syventyä paikallishistoriallisiin aiheisiin.

Käyntiosoite:
Førstevannslia, 9900 Kirkenes.
Sähköposti: glm@varangermuseum.no
Puh: +47 78 99 48 80