Vadsø museum – Ruija kvenmuseum

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er ansvarsmuseum for kvensk/norskfinsk historie og kultur, samtidig som museet formidler lokalhistorie for Vadsø og bygdene rundt. Hovedbygget i Grensen 1 åpnet igjen 26. august 2021 etter omfattende ombygging. Der finner man museets basisutstilling ”Kohtaaminen Jäämeren kans – Møtet med Ishavet” om kvener og norskfinner, samt museumsbutikk, kafé og museets administrasjon.

Vadsø kommune står i en særstilling i Finnmark i forhold til bevart eldre førkrigsbebyggelse. Rundt 700 bygninger overlevde andre verdenskrig. Museets ulike anlegg viser Vadsø som fiskevær, jordbruksområde, handels- og administrasjonsby. Tuomainengården i Ytrebyen og Bietilægården med kaianlegg i Indrebyen forteller om kvenene og norskfinnenes byggeskikk og kultur. På Tuomainengården kan du besøke boligen, fjøs, stall, smie, bakeri og sauna. På Esbensengården kan du oppleve 1800-tallets handelshus og få innblikk i byens overklasseliv. Kystkulturen vises på Kjeldsenbruket på Ekkerøy, med kaianlegg, rekefabrikk og trandamperi. Anleggene er åpne i sommersesongen, for å besøke dem ellers i året, kontakt museet.

Utstillingen ”Luftskip og båter” på hurtigrutekaia viser lokale fiskebåter, og forteller historien om Roald Amundsen og Umberto Nobiles luftskipsferder over Nordpolen på 1920-tallet. Denne er stengt i 2022. Til museet hører også kulturparken på Vadsøya, der du blant annet finner luftskipsmasta som ble satt opp til ferdene over Nordpolen, og bosetningsspor etter det eldste Vadsø fra middelalderen.

Kontakt Vadsø museum – Ruija kvenmuseum
E-post: vadso@varangermuseum.no
Tlf: +47 407 04 500
Administrasjonens besøksadresse: Grensen 1, 9800 Vadsø