Formidling fra samlingene: Vadsø Sildeoljefabrikk AS

Formidling fra samlingene: Vadsø Sildeoljefabrikk AS

Vadsø Sildeoljefabrikk ble etablert i 1953 og var fram til slutten av 90-tallet den største industriarbeidsplassen i Vadsø kommune.

Bedriften ble etablert i 1953 med Fiskeridepartementet som hovedaksjonær og med Feitsildfiskernes Salgslag, Vadsø kommune og Norges Råfiskarlag som øvrige aksjonærer. Fabrikken skulle stå ferdig til loddesesongen i 1954 men pga. forsinkelser i byggearbeidet ble første loddefangst levert 23.mars 1955. Produksjonskapasiteten var da satt til 4000 hektoliter råstoff i døgnet, men allerede etter to år ble fabrikken utbygd til å kunne produsere det dobbelte.

Bedriften gikk gjennom mange bølgedaler i løpet av driftsårene. Fabrikken ble modernisert i flere faser, i 1969 med større og forbedret fabrikkanlegg og fra 1976-1981 med nytt lagersiloannlegg, ny utskipningskai og damptørker erstattet gjennomfyringstørker. Det ble også investert i varmegjenvinningsanlegg og investert innenfor miljøtiltak. 1976 var toppåret med mottak av to millioner hektoliter lodde. Fra 1985 -1990 og etter 1993 var det full stopp i produksjonen og fabrikken ble holdt liv i av tilskudd fra den såkalte «møllposeordningen». Pga ordningen gikk det relativt raskt å starte opp produksjonen igjen i 2002 og 2003, deretter var det igjen full stopp. I 2008 ble det registrert bra med lodde nordøst i Barentshavet og det ble i 2009 åpnet for totalkvote på 1,5 millioner hektoliter. Vadsø sildeoljefabrikk, som nå leide fabrikken av Vadsø maritime næringspark AS startet opp igjen og mottok knappe 350 000 hektoliter av totalkvoten. 2009 ble det siste produksjonsåret.

Vadsø museum –Ruija kvenmuseum mottok i år et stort materiale fra Vadsø Lions v/ Trygve Niska og John Herstrøm. 14 protokoller og journaler som blant annet består av lossejournaler, skipsjournaler, styrejournaler, råstoffsmottaksprotokoll (utkast lodda) og tørnlister (levert fangst). I tillegg inneholder materialet ca 300 negativ, fotoalbum og 2 dagbøker etter disponent Gundersen.

I dagbøkene fører Gundersen logg over arbeid som utføres på Fabrikken og hverdagen der. Dagboken begynner med hans ankomst til Vadsø hvor han skriver: «Fredag 7/8 1953 kl 11.30 ankom undertegnede med D/S «Lofoten» til Vadsø. Jeg tar valget av båt som et lykkelig tegn for mitt opphold i Finnmarken.»

Kilde: Bjørn Hildonen/Vadsø Sildeoljefabrikks arkiv

Fotografier: Jacob Gundersen/Vadsø museum – Ruija kvenmuseums fotosamling

Eiendommen hvor Sildeoljefabrikken ble bygget, august 1953.
Eiendommen hvor Sildeoljefabrikken ble bygget, august 1953.
Storm og høye bølger ved Sildeoljefabrikken. Bølgene slår over moloen.
Storm og høye bølger ved Sildeoljefabrikken. Bølgene slår over moloen.
"Senjabuen" ligger til kai.
«Senjabuen» ligger til kai.
Fabrikken, juli 1956.
Fabrikken, juli 1956.
Fabrikken, august 1956.
Fabrikken, august 1956.
Ute på befaring i forbindelse med bygging av pumpegrop.
Ute på befaring i forbindelse med bygging av pumpegrop.
Fabrikken, mars 1957.
Fabrikken, mars 1957.
Februar-mars, 1957.
Februar-mars, 1957.
Før siloene kom til ble silda lagret utendørs, april 1955.
Før siloene kom til ble silda lagret utendørs, april 1955.
Bygging av silo. Siloen sto ferdig 1.februar 1956.
Bygging av silo. Siloen sto ferdig 1.februar 1956.
Hektisk aktivitet på lossekaia.
Hektisk aktivitet på lossekaia.
Sildeoljefabrikken, sett fra indrebyen i Vadsø.
Sildeoljefabrikken, sett fra indrebyen i Vadsø.