Fortiet Fortid. Tragedien Norge aldri forsto, Arvid Petterson

Fortiet Fortid. Tragedien Norge aldri forsto, Arvid Petterson

VAM butikk Fortiet fortidBokens tittel henspiller på hendelser som har fått forholdsvis liten plass i vår nasjonale historie. Høsten 1944 og vinteren 1945 ble over 50.000 mennesker fra Nord-Troms og Finnmark deportert fra sine hjem. De ble flyktninger i eget land, og de fikk sine hjem brent og alt de eide ødelagt. Ca 25.000 lot seg ikke jage bort. De overvintret under til dels grusomme forhold. Boken «Fortiet fortid. Tragedien Norge aldri forsto» er den hittil mest omfattende beskrivelsen av denne delen av norsk historie. Blant annet dokumenterer forfatteren et helt annet antall døde som følge av tvangsevakueringen, enn det norske historieverk har operert med tidligere.

Arvid Petterson. Museene for kystkultur og gjenreisning IKS

kr. 390,-