Fotografer i Vardø – Synnøve

Av de mange fotografer som har jobbet i Vardø, er fotograffirmaene Wickstrøm, John Larsen, og Olaf Jakobsen blant de mest kjente. De var meget produktive i den tiden fotografiene ble trykket på dekorative pappkort, også kalt kabinettfotos. Disse ble ofte gitt som gaver, gjerne med en hilsen på baksiden, plassert i fotoalbum, eller hengt på veggen. Fra siste kvartal av 1800-tallet til godt ut på 1900-tallet var det svært populært med kabinettfotos, og det finnes i dag utallige av disse med fotografier av mennesker fra alle samfunnslag. I museets samling finnes godt over 1000 slike, men dessverre er mange av disse vanskelig å identifisere da det ikke er skrevet noe på baksiden. Motivene er svært interessante med tanke på klesdrakter, bakgrunn og møblene som fotografen brukte, for ikke å snakke om designet på selve kabinettfotoet. I denne nettutstillingen viser vi et utvalg fotografier tatt i Vardø av fotograffirmaene Wickstrøm, Larsen og Jakobsen. Noen av bildene er valgt ut pga. motivet, mens andre er valgt ut som eksempler på de forskjellige design som fotografene hadde på kortene. Hvis noen har opplysninger om personer på bildene, eller andre opplysninger, ta gjerne kontakt på mail eller telefon, eller kom innom kontoret på Husegården.

Wickstrøm

Firmaet Wickstrøm startet sannsynligvis opp i Vardø på slutten av 1880-tallet, og må ha vært det ledende fotograffirmaet i byen på slutten av 1800-tallet. Johan Erik Wickstrøm ble født i Sverige i 1826, og kom til Norge i 1846. Johan Erik jobbet først som barber i Tromsø, men startet senere med fotografering. To av hans barn ble også fotografer, og sannsynligvis fotograferte alle under navnet ”J. Wickstrøm”. Hvem av de tre som har tatt hvilke bilder er svært vanskelig å si.

Johan Erik og sønnen Johan Jørgen Broch Wickstrøm (f. 1855) var begge bosatt i Tromsø i 1885 med sine respektive familier, og begge jobbet som fotografer. Johan Erik er registrert i folketellingen for 1891 som fotograf i Vardø, og døde i Vardø i 1897. Hans sønn Johan Jørgen døde i Tromsø samme år. Johan Jørgens kone Andrea Wickstrøm var ifølge folketellingen for 1900 ”beskjæftiget med fotografien”, og bosatt i Tromsø med sine to sønner.  Vi har ikke dokumentasjon på at firmaet Wickstrøm fortsatte i Vardø, så etter all sannsynlighet er de fleste bilder fra Vardø som er signert Wickstrøm tatt i løpet av en periode på sju til ti år. De unntak som finnes er blant annet en rekke fotografier tatt for Statens Havnevesen i 1884, signert ”Jørgen Wickstrøm”, antakelig Johan Jørgen Broch Wickstrøm. To fotografier av vårtorskefiske i Vardø som skal være fra 1. mai 1887 finnes i museets samlinger. Det ene av disse er stemplet ‘J. Wickstrøm, Fotograf’, mens det andre har den fulle logoen med referanse til Tromsø og Vardø. Det er da nærliggende å tro at det er snakk om opptrykk av forskjellig dato, men der motivet er fra 1887. En rekke personportretter av fiskere og fattigfolk, noen signert ‘Jørgen Wickstrøm’, kan også være fra før 1890.

Museet jobber fortsatt med Wickstrøm-samlingen, og håper å finne mer informasjon om hvor lenge firmaet var aktivt i Vardø.

Nr 1