Gammelt mønster-ny vri. Strikkeoppskrift #2

Gammelt mønster-ny vri. Strikkeoppskrift #2

Størrelse: Stor barnevott/liten damevott

I Strikkeoppskrift #2 er mønsteret fra en vott datert til 1960, gitt til museet av John Johnsen fra Bjørklund gård i Pasvik. Votten er en stor barnevott eller liten damevott.

Oppskriften koster kr 50,- Ta kontakt på epost glm@varangermuseum.no hvis du er interessert.

Bureisningsgården Bjørklund var i drift i 100 år, fra 1869 til 1969. I løpet av disse årene var det tre generasjoner brukere på gården: far (John Pedersen Fætten fra Folldal), sønnen (Bersvend Johnsen), og sist sønnesønn (John Johnsen) – med familier. Gården representerer en viktig del av vårt grenseområdes bosettingshistorie.

Vott fra Bjørklund gård. Foto: Varanger museum
Bjørklund gård. Foto: Knut Åserud