Gjenstander registreres med kvenske navn

Gjenstander registreres med kvenske navn

I september begynte Bernt-Johnny Bertheussen i et ettårlig engasjement som registrator ved Varanger museum avdeling Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Bertheussen er fra Vadsø og har bakgrunn som arkeolog med utdanning fra Trondheim og Oslo. Han har tidligere arbeidet som feltarkeolog både i Nord-Norge og Sør-Norge, de siste årene for Kulturhistorisk museum i Oslo. Han har også tidligere hatt engasjement ved museet vårt og jobbet med gjenstandsregistering.

-Det som fenger meg mest med å registrere gjenstander er det detaljerte «etterforskningsarbeidet» som hører med. Enhver registrering innebærer å forsøke sette seg inn i gjenstandens funksjon og bruksområde, hvem som har brukt den, samt hvor og når den var i bruk. Registreringsarbeid er derfor utfordrende, spennende og lærerikt.

Gjenstandene som revideres/nyregistreres med norske, kvenske og finske betegnelser er basert på tidligere innsamlingsprosjekter, men vi benytter oss også av spesialister med språkkompetanse. Snart vil også Kvensk språksenter bli etablert og samlokalisert med Varanger museum avd Vadsø og det vil bli enda lettere å gjøre språksamarbeid. De ferdigregistrerte gjenstandene legges ut på museenes nettsted Digitalt museum hvor publikum kan gå inn å søke og å lære kvenske betegnelser. Det som legges ut først er gjenstander fra utstillingen «Varangerhus». Deretter blir det gjenstander fra den kvenske/norskfinske gården Tuomainengården som er i museets eie.

-Et annet poeng er at ting og redskaper alltid vil reflektere vesentlige sider av den praksisen og livsformen de har inngått i og sprunget ut av. Jeg liker at jeg, nettopp ved det å komme tett inn på tingene, samtidig kommer tettere på historien og den kulturarven som finnes i et område, forteller Bertheussen

Kaisa Maliniemi, avdelingsleder ved Vadsø museum Ruija kvenmuseum utdyper hvorfor hun ønsker å prioritere dette arbeidet.

Det er registrert lite kvenske/norskfinske gjenstander i Norge. Gjenstander er en viktig del av denne minoritetens materielle kulturarv. Flere betegnelser forsvinner hvis vi ikke registrerer dem før det er for seint.  De kvenske/norskfinske gjenstander står i fokus siden vi er et ansvarsmuseum for den kvenske/norskfinske kulturen og historien i Finnmark.

Varanger museum avdeling Vadsø museum – Ruija kvenmuseums mål er å bli et nasjonalt museum for kvener/norskfinner i Norge. Vi ønsker å ta vare på den kvenske/norskfinske historien og kulturen ved å samle inn, dokumentere, forske på og formidle den kvenske/norskfinske materielle og immaterielle kulturen. Ved å tilgjengeliggjøre samlingene våre synligjør vi en del av dette arbeidet for publikum.

Besøk oss på :

https://digitaltmuseum.no/owners/VAM

Foto: Monica Milch Gebhardt/Varanger museum