Grenselandmuseet i Kirkenes søker avdelingsleder

Grenselandmuseet i Kirkenes søker avdelingsleder

Varanger museum avd. Sør-Varanger søker avdelingsleder i 100% fast stilling!

Om museet og stillingen:

Varanger museum er et interkommunalt selskap eid av de tre kommunene Sør-Varanger, Vadsø og Vardø. Selskapets formål er å drive innsamling, bevaring, forskning og formidling av kulturhistorien i Øst-Finnmark, og ha ansvar for drift og forvaltning av de samlinger og anlegg som er konsolidert i selskapet.

Varanger museum IKS, avd. Sør-Varanger har sitt hovedkontor/administrasjonsbygg på Grenselandmuseet i Kirkenes. Grenselandmuseet er et helårsåpent besøkssted med faste og midlertidige utstillinger om temaer som industribygging, krigshistorie og dagliglivet til det mangfoldige grensefolket gjennom tidene. Avdelingen forvalter også flere kulturhistoriske bygg på vegne av Sør-Varanger kommune.

Avdelingsleder er underlagt direktør og inngår i en ledergruppe. Ledergruppa har blant annet et hovedansvar for å utvikle og iverksette Varanger museums målsettinger, og sørge for at dette skjer i tett dialog med tillitsvalgte og medarbeidere. Stillingen har kontorsted ved Grenselandmuseet i Kirkenes.

Ansvarsområder, kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

Avdelingsleder har det daglige, faglige og administrative (økonomi/personal) ansvar for sin avdeling. Vi søker deg som har høyere utdanning på hovedfag/masternivå innen relevante fag og god økonomiforståelse. Du har stor arbeidskapasitet og sterk gjennomføringsevne. Du kan jobbe selvstendig og i team.

Vi ser etter deg med ledererfaring, fortrinnsvis fra museums- og kultursektoren. Som leder setter du samarbeid og samhandling høyt, du bygger tillit og gode relasjoner. Du kommuniserer tydelig og evner å motivere og inspirere dine medarbeidere. Avdelingsleder har HMS-ansvar for sin avdeling. Alle ansatte i Varanger museum er for øvrig medansvarlige for et godt arbeidsmiljø.

Varanger museum er en inkluderende arbeidsplass og vi ønsker at våre ansatte i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer menn til å søke på stillingen.

Du skal ha førerkort klasse B og disponere egen bil.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

  • Lønn etter tariff
  • Et åpent og trivelig arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
  • Varierte arbeidsoppgaver
  • Fleksibel arbeidstid
  • Trening i arbeidstid (1 time/uke)
  • God pensjonsordning i KLP

 

Søknadsfrist: 2.juni, 2024

Søknad med CV sendes til berit.nilsen@varangermuseum.no.

2-3 referansepersoner bes om å bli oppgitt i søknaden.

Spørsmål om stillingen rettes til Berit Nilsen, direktør ved Varanger museum, Tel: 4070 4505.