Grenseregimeavtalen Norge-Russland 70 år

Grenseregimeavtalen Norge-Russland 70 år

29. desember 1949 skrev regjeringene i Norge og Sovjetunionen under en avtale vedrørende den norsk-sovjetiske grense. Avtalens fullstendige navn er «Overenskomsten mellom den Kongelige Norske regjering og Regjeringen for Samveldet av Sovjetiske Sosialistiske Republikker om forskjellige forhold ved den norsk-sovjetiske grense og om fremgangsmåten ved ordningen av konflikter og hendinger på grensen». Overenskomsten har dannet grunnlaget for et godt samarbeid via de to lands grensekommissærer gjennom 70 år. Denne jubileumsutstillingen består av tre deler og har som mål å gi en fremstilling av overenskomstens innhold og med dette gi en innsikt i grensekommissariatenes hverdag.

Utstillingen er laget av Grensekommissariatet. Den kan sees 26.10-01.12 på Grenselandmuseet.