Gustava – en kvensk historie

Dette er en side med videoer og oppgaver knyttet til forestillinga "Gustava - en kvensk historie" av og med Trine Strand.

Forestillinga kan ses i sin helhet på Youtubekanalen til Halti kvenkultursenter!

 

 

Introduksjon til oppgavene med Trine Strand

Hva husker dere fra forestillinga?

«Gustava – en kvensk historie» handler om lille Gustava som må flytte til et nytt land. Vi blir med henne på reisen fra Finland til Ruija, Nord-Norge, og får høre om hva hun liker ved det nye stedet, og hva hun savner fra gamlelandet. Gustava lærer oss noen ord på språket sitt, og vi får vite at hun ble voksen og gift, og fikk egne barn som hun sang en hemmelig vuggesang for på sitt språk.

Forestillinga om Gustava

Kven?

Trine oppdaget at det stod i papirene om hennes tippoldemor Gustava at hun var «kven». Dette betyr at Gustava kom til Nord-Norge før 1945 fra et finskspråklig område. I fortellinga får vi høre at Gustava kom fra Rovaniemi, som er en by i Finland. Ordet «kven» var et ord som myndighetene i Norge bestemte at man skulle bruke om folk som snakket finske språk. I dag er det fortsatt mange som har tippoldeforeldre eller tipptippoldeforeldre, (og kanskje tipptipptipp-oldeforeldre!) fra finske områder som kaller seg selv kvener, men det er også mange som heller vil kalle seg norskfinsk, eller at de er norske som er etterkommere etter finlendere.

Hvilke ord man bruker bestemmer man selv. Man trenger heller ikke å velge bare en av disse identitetene, man kan være både kvensk og finsk og norsk samtidig! Det samme gjelder om du har foreldre eller besteforeldre eller oldeforeldre fra andre steder.

Hva tenker dere om det?

Lage en forestilling

Likte dere forestillinga til Trine? Skriv gjerne et brev til henne hvor du sier hva du synes om forestillinga. Museet kan sende det videre til henne!

Er det noen i din familie som har måtte flytte til et helt nytt sted? Vil du fortelle om det? Var det veldig annerledes enn der de bodde før?

Kanskje har du flyttet selv? Hva er annerledes der du bor nå fra der du bodde før?

 

Sangen «Mor Gustava»

 

Det synges på kvensk flere ganger i denne sangen og setningen er “Ko lähet rakas lapsi, älä koskhaan unoha kotisi.” Lytt nøye om du hører det i sangen!

Dette betyr på norsk: «Når du reiser kjære barnet mitt, må du ikke glemme hjemmet ditt.»

Husker dere hvem som sa dette til Gustava før hun skulle reise?

Hva tror dere det betyr?

Hvorfor skal vi lære om historie?

Kan du noen spennende fortellinger fra «gamle dager»?

Hva synes dere er det mest spennende med historie fra før i tiden?

Noen ord på kvensk

Gustava snakket ikke norsk da hun først kom til Vadsø.
Husker dere noen av ordene hun lærte dere på sitt språk?

Kan dere andre språk som snakkes der du bor?

Lær hverandre ordene «jente» «gutt», «god dag» og «farvel» eller «ha det» på de språkene dere kan i klassen!

Hemmelig vuggevise

 

Har du vært på Tuomainengården noen gang?

De fleste videoene her er filmet på et av museet sine hus i Vadsø som kalles Tuomainengården. Tuomainengården er en kvensk eller finsk gård fra 1850, og familiene som bodde her kom til Vadsø på samme måte som Gustava. Du kan lese mer om Tuomainengården ved å trykke her.

I huset fant Trine mye spennende, og noe av dette var også med i forestillinga hennes!

Har dere vært på Tuomainengården eller i andre veldig gamle hus?

Hva så og gjorde dere der?

Skriv eller tegn og fortell!

 

Tilslutt en link til Trine Strands sang «Nord»– som handler om å bo og leve i nord!

Trine har også en egen hjemmeside der dere kan lese mer om musikken og forestillingene hun har laget, den finner du ved å trykke her.

 

 

_____________________________________________________________________________________

Tilbakemeldingsskjema nettressurser Vadsø museum-Ruija kvenmuseum

Bruk dette skjemaet for å gi tilbakemelding på denne siden til formidler Lisbeth R. Dragnes på Vadsø museum-Ruija kvenmuseum, eller ta kontakt på epost lisbeth.dragnes@varangermuseum.no eller telefon 407 04 502.

Jeg besøkte denne siden som
I hvor stor grad fungerte siden fungerte til ditt ønskede bruk?
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.