Gustava – en kvensk historie

Dette er en side med videoer og oppgaver knyttet til forestillinga «Gustava – en kvensk historie» av og med Trine Strand.

Lag gjerne fortellinger, tegninger malerier eller annet og send det eller bilder av det til museet, så videresender vi det også til Trine.

Forestillinga om Gustava

Kven?

Trine oppdaget at det stod i papirene om hennes tippoldemor Gustava at hun var «kven». Dette betyr at Gustava kom til Nord-Norge fra et finskspråklig område. I fortellinga får vi høre at Gustava kom fra Rovaniemi, som er en by i Finalnd. Ordet «kven» var det myndighetene i Norge som bestemte. I dag er det fortsatt mange som har tippoldeforeldre eller tipptippoldeforeldre, (og kanskje tipptipptipp-oldeforeldre!) fra Finland som kaller seg selv kvener, men det er også mange som heller vil kalle seg norskfinsk, eller sier at de er norske som er etterkommere etter finlendere.

Hvilke ord man bruker bestemmer man selv. Man trenger heller ikke å velge bare en av disse identitetene, man kan være både kvensk og finsk og norsk samtidig! Det samme gjelder om du har foreldre eller besteforeldre eller oldeforeldre som kalte seg andre ting.

Hva tenker dere om det?

Lage en forestilling

Likte dere forestillinga til Trine? Skriv gjerne et brev til henne hvor du sier hva du synes om forestillinga. Museet kan sende det videre til henne!

Er det noen i din familie som har måtte flytte til et helt nytt sted? Vil du fortelle om det? Var det veldig annerledes enn der de bodde før? Kanskje har du flyttet selv? Hva er annerledes her i Vadsø eller Vestre Jakobselv fra der du bodde før?

Sangen «Mor Gustava»

Hvorfor lære om historie?

Kan du noen spennende fortellinger fra «gamle dager»?

Hva synes dere det er mest spennende med historie fra fortiden?

Noen ord på kvensk

Gustava snakket ikke norsk da hun først kom til Vadsø.
Husker dere noen av ordene hun lærte dere på sitt språk?

Kan dere andre språk som snakkes i Vadsø? Lær hverandre ordene «jente» «gutt», «god dag» og «farvel» eller «ha det» på de språkene dere kan i klassen!

Hemmelig vuggevise

Har du vært på Tuomainengården noen gang?

De fleste videoene her er filmet på et av museet sine hus som kalles Tuomainengården. Tuomainengården er en såkalt kvensk eller finsk gård fra 1850, og familiene som bodde her kom til Vadsø på samme måte som Gustava. Du kan lese mer om Tuomainengården ved å trykke her.

I huset fant Trine mye spennende, og noe av det var også med i forestillingen hennes!

Har dere vært på Tuomainengården?

Hva så og gjorde dere der?

Skriv eller tegn og fortell!

Sangen «Nord» som handler om å bo og leve i nord!

Trine har også en egen hjemmeside der dere kan lese mer om musikken og forestillingene hun har laget, den finner du ved å trykke her.

Være kven